Rige børn leger bedst på nettet

18-12-2014

Børn fra velstillede familier har bedre styr på deres personlige oplysninger på nettet end børn fra mindre velstillede hjem. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt 2.000 elever i 7. klasse.

Der er en klar sammenhæng mellem unges oplevelse af økonomi i familien og deres viden om, hvordan de beskytter deres personlige oplysninger. Det viser den seneste undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel. Undersøgelsen er en del af Børnerådets tema om børn og unges liv på nettet.

Læs mere om undersøgelsen i 'Børneindblik: Rige børn leger bedst på nettet.'

Undersøgelsen viser, at børn, der kommer fra familier med flere penge end gennemsnittet, er mere opmærksomme på, at der indsamles oplysninger om dem, fx via cookies, når de er på nettet. De har også bedre styr på end andre børn, at virksomheder deler og bruger de informationerne, som de indsamler om dem.

Ikke overraskende viser undersøgelsen også, at unge fra økonomisk ressourcestærke familier har bedre adgang til digitale medier og tv end unge fra mindre ressourcestærke familier. Fx har flere unge deres egen tablet eller computer.

Børnerådets formand Per Larsen udtrykker bekymring for tallene: ”Desværre kan vi se, at børn fra familier med få penge også i den digitale verden er bagud på point – de er simpelthen mere udsatte på nettet. Det sender et kraftigt signal om, at vi ikke bare kan læne os tilbage og håbe på, at familierne selv klarer de digitale udfordringer. Hvis alle børn og unge skal have lige muligheder for at blive kompetente mediebrugere og borgere, skal vi sikre, at skolerne og institutionerne kommer langt mere på banen og lærer børnene om beskyttelse af privatliv og rettigheder på nettet.”

Børnerådets undersøgelse viser også, at de unge i mange henseender får noget positivt ud af at bruge medier. 83 pct. siger fx, at de lærer nye ting af at være på nettet, og 40 pct. er enige eller meget enige i, at de sociale medier gør dem mere sociale.

Undersøgelsens hovedresultater

  • Unge fra økonomisk ressourcestærke familier har oftere adgang til tablets, computere og spillekonsoller derhjemme end unge fra økonomisk ressourcesvage familier.
  • Unge fra økonomisk ressourcestærke familier har mere viden om, hvad der sker med deres personlige oplysninger på nettet end unge fra økonomisk ressourcesvage familier.
  • 94 pct. af de unge har adgang til mindst én medieplatform på deres værelse.
  • 83 pct. af de unge mener, at de lærer mange nye ting på nettet.
  • 40 pct. af de unge synes, at sociale medier gør dem mere sociale.
  • 17 pct. af de unge synes, at sociale medier gør dem mindre sociale.
  • Jo mere populære de unge føler sig, jo mere positivt vurderer de sociale medier.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig Anna Eistrup, tlf. 33783304, e-mail: aei@brd.dk

Om undersøgelsen

Børneindblikket er anden del af Børnerådets undersøgelse ’Unge og medier’, der stiller skarpt på unges mediebrug.

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt elever i 7. klasse samt opfølgende gruppeinterview med 20 børn, der nu går i 8. klasse.

Da spørgeskemaundersøgelsen blev lavet i sommeren 2014, var 41 pct. af børnene 13 år, 56 pct. var 14 år, og 3 pct. var 15 år. Vi betegner gruppen samlet set som 13-14-årige. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagest i Børneindblikket.

I Børneindblikket krydser vi de unges svar om brug af og viden om medier med deres familiers økonomi. Der er ikke indhentet oplysninger om familiens reelle indkomst, men i undersøgelsen har vi bedt børnene svare på, hvordan de oplever familiens indkomst i forhold til, om deres familie har enten flere, lige mange eller færre penge end de fleste andre familier.