Plejebørn vil høres og inddrages

28-11-2014

Børn i plejefamilier efterspørger bedre forberedelse af plejefamilien, mere inddragelse i deres egen sag og mere stabile sagsforløb. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt børn i familiepleje.

Børnerådet nedsatte for nylig en såkaldt ekspertgruppe af børn, der har erfaringer med at være anbragt i plejefamilie. Ekspertgruppen blev bedt om at fortælle om deres erfaringer og komme med konkrete anbefalinger.

Læs undersøgelsen 'De skal være forberedte på, at deres liv bliver anderledes - Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie'.

Børnene har en lang række forslag til kommunen, skolen, sagsbehandleren m.fl. om, hvad der skal til for at skabe bedre anbringelser i plejefamilierne. Børnene anbefaler blandt andet, at plejefamilierne bliver endnu bedre forberedte på at få et plejebarn, og at der kommer mere fokus i skolerne på, hvordan det er at være anbragt. De ønsker sig også mere stabile sagsforløb, hvor der f.eks. ikke skiftes ud i sagsbehandlerne.

De seneste år er der sket en stigning i antallet af plejefamilieanbringelser af børn og unge. Det er bl.a. en følge af Barnets Reform, som trådte i kraft i januar 2011. Det har imidlertid tidligere været et ubesvaret spørgsmål, hvordan de mange anbragte børn selv oplever det at være i en plejefamilie. Socialminister Manu Sareen bad derfor Børnerådet om at få et børneperspektiv på arbejdet med at forbedre plejefamilieområdet.

På den baggrund har Børnerådet talt med en gruppe børn og unge, der er eller har været anbragt i familiepleje. Fokus i undersøgelsen er på, hvilke udfordringer børnene synes, der er, og hvad de mener, der skal til for at gøre anbringelse i familiepleje så god som muligt for det enkelte barn.

Formand for Børnerådet Per Larsen siger: ”Socialministeren og satspuljepartierne har netop sat en stor pose penge af til en række gode tiltag på plejefamilie-området. Jeg håber, at vi med denne undersøgelse kan være med til at sikre, at pengene bliver brugt, så de bedst muligt imødekommer børnenes ønsker og behov. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at alle voksne omkring plejebørnene bruger tid og kræfter på at lytte til børnene, og handler på deres anbefalinger, der hvor det er muligt."

Socialminister Manu Sareen siger: ”Jeg er rigtig glad for, at vi får anbragte børn med på råd om plejefamilieområdet. For vi kan kun gøre det bedre ved at lytte til alle dem, det drejer sig om – både børn og voksne. Og vi skal tage børnene alvorligt ved at handle på det, de fortæller. Det har vi gjort med årets satspuljeaftale. Fx skal anbragte børn kun kunne flyttes mellem anbringelsessteder mod deres vilje, hvis det er helt afgørende for deres trivsel, og ud fra en vurdering af barnets behov for tryghed og stabilitet i opvæksten. Det styrker børnenes retssikkerhed og er et skridt mod regeringens mål om mere stabile anbringelser."

Ekspertgruppens anbefalinger

Anbefalinger til politikere og kommunen

 • Plejefamilien skal forberedes godt til at modtage plejebarnet.
 • Plejebørnene skal have mulighed for at lære familien at kende før indflytningen og give udtryk for, om de selv mener, at de kan bo i den familie i fremtiden.
 • Plejefamilien skal have kurser før modtagelsen og løbende efteruddannelse.

Anbefalinger til lærerne

 • Vis forståelse, tolerance og rummelighed.
 • Tag hensyn til barnets særlige sårbarhed.
 • Tal om anbringelser og plejefamilier i klassen.
 • Etabler et godt samarbejde med plejefamilien.

Anbefalinger til sagsbehandlerne

 • Lyt til børnene og tag deres mening alvorligt.
 • Sørg for mere stabile sagsbehandlere, som kender barnet.
 • Gør sagsbehandlingstiden kortere.
 • Afklar mulighed for efterværn tidligt og hurtigt.
 • Giv støtte og hjælp til den biologiske familie.

Om undersøgelsen

Ekspertgruppen af børn og unge i plejefamilier er kommet i stand, på baggrund af et ønske fra socialminister Manu Sareen om at få et børneperspektiv på Socialministeriets undersøgelse af plejefamilieområdet. Undersøgelsen har særligt fokus på, hvordan man kan styrke indsatsen for at undgå sammenbrud i plejefamilieanbringelser.

Børnerådet har inviteret 11 plejebørn i alderen 11-18 år til at deltage i ekspertgruppen ’Børn og unge i plejefamilier’. Børnerådet har i samarbejde med Socialministeriet gjort det muligt for børnene at mødes med socialminister Manu Sareen for direkte at fortælle om deres erfaringer og anbefalinger fra ekspertgruppemøderne.

Børnerådets undersøgelse er gennemført med støtte fra VELUX FONDEN.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig Anna Eistrup, tlf. 33783304, e-mail: aei@brd.dk