Opråb til regeringen. Tag nu børnene alvorligt!

26-09-2014

DET ER NU, regeringen skal vise, at børn i Danmark selvfølgelig skal have de rettigheder, de har krav på. Netop nu skal regeringen nemlig beslutte, om den vil gøre Børnekonventionen til dansk lovgivning.

Af Per Larsen, Formand for Børnerådet (Bragt i Kristeligt Dagblad 26.09.14)

Børnerådet opfordrer regeringen til at tage skridtet nu. Der er brug for det!

Sager med børn og unge, der er blevet udsat for vold, misbrug og vanrøgt, har i de seneste år været i offentlighedens søgelys. Tønder, Brønderslev, Rebild, Mern, Sønderborg og Esbjerg for blot at nævne nogle af de steder, hvor børn har lidt stor nød - og hvor kommunale myndigheder enten ikke har grebet ind eller har gjort det for sent, forkert eller for svagt.

Regeringen og kommunerne har taget en del initiativer for at rette op på de kummerlige forhold. Men regeringen kan gøre mere, og den kan gøre det lige nu. Regeringen kan gøre FN's Børnekonvention til en del af dansk lovgivning. En såkaldt inkorporering af konventionen vil styrke børns rettigheder, blandt andet når de oplever svigt fra kommunale myndigheder.

Den vil give en øget bevidsthed i kommunerne om børns rettigheder - lige fra kommunalbestyrelsen og ud til frontmedarbejderne. Men også i forhold til noget så udbredt som mobning vil en inkorporering være en gevinst.

I DAG STÅR MOBBEOFRE magtesløse, hvis der ikke sættes ordentligt ind for at stoppe mobningen på den enkelte skole. Med Børnekonventionen i hånden vil barnet eller forældrene kunne stille systemet til regnskab. Børnekonventionen forpligter nemlig staterne til at beskytte børn mod mental vold - også fra andre børn.

Helt grundlæggende vil en inkorporering sende et klart signal til hele samfundet om, at børn og unge har rettigheder, der skal overholdes.

Spørgsmålet om inkorporering er dukket op med mellemrum i den politiske debat i de senere år. Sidste år valgte regeringen så at nedsætte et udvalg, der skulle komme med anbefalinger til en eventuel inkorporering af blandt andet Børnekonventionen. Udvalget er netop kommet med sin betænkning, hvor et fl ertal af fagkundskaben anbefaler en inkorporering. Udvalget peger på, at det vil styrke børns retsstilling og sende et klart signal til relevante myndigheder om, at man skal overholde børns rettigheder.

Der er dog også kræfter, der stritter imod. Kommunernes Landsforening (KL) er blandt de aktører, der er mest skeptiske. Man vil se en beregning af de økonomiske konsekvenser først, siger Karsten Thystrup, chef i KL's juridiske kontor (i Altinget den 26. august). Samtidig har KL svært ved at genkende, at de i dag skulle have et problem med at overholde konventionen.

Der er noget, der ikke hænger sammen i argumentationen her. På den ene side mener KL ikke, at der er problemer med at overholde konventionen, på den anden side er man bange for, at det kommer til at koste penge. Forstå mig lige ret: Hvis kommunerne allerede efterlever konventionens ånd og bogstav, vil der vel ingen økonomiske omkostninger være?

NÅR DET ER SAGT, synes jeg det er helt ude af trit med virkeligheden, når KL melder ud, at man ikke har problemer med at overholde konventionen. Som netop beskrevet har vi i de seneste år haft et hav af sager, der med al tydelighed har vist, at mange kommuner ikke lever op til deres forpligtelser, når det drejer sig om at overholde børns rettigheder, som de er beskrevet i Børnekonventionen. Børn har ret til at blive beskyttet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, og samfundet har pligt til at beskytte dem imod, at det sker.

Jeg synes faktisk, det er meget useriøst, hvis man mener, at økonomien skal være afgørende for, om børns rettigheder skal overholdes eller ej. Den argumentation ville man aldrig bruge om voksne menneskers rettigheder.

Jeg håber derfor, at regeringen ikke lader sig skræmme af de kritiske røster, der efter min mening ikke holder vand - og som grundlæggende negligerer, at børns rettigheder selvfølgelig skal respekteres og overholdes.

I de lande, der allerede har inkorporeret konventionen, undrer man sig over, at Danmark ikke er med i det gode selskab. De har nemlig gode erfaringer med at gøre Børnekonventionen til lov.

Regering og Folketing har i dette efterår en enestående mulighed for at komme med om bord. Misser vi denne chance, vil det være et tilbageslag for børns rettigheder. Jeg håber, regeringen vil lytte til Børnerådet og de mange andre, der arbejder for at fremme børns rettigheder.

Vi er alle enige om anbefalingerne om at inkorporere FN's Børnekonvention. Og det skal være nu. Gør vi det ikke i denne omgang, kan jeg frygte, at det ikke kommer til at ske i mine børnebørns levetid. "I de lande, der allerede har inkorporeret konventionen, undrer man sig over, at Danmark ikke er med i det gode selskab. De har nemlig gode erfaringer med at gøre Børnekonventionen til lov."