Mange unge er utilfredse med deres krop

05-02-2014

13-årige børn bruger meget tid på at spekulere over deres krop og vægt. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 2000 13-årige. Mange er utilfredse, og næsten halvdelen af pigerne tænker ofte eller hele tiden på deres vægt.

En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at en stor gruppe unge i 13-årsalderen er utilfredse med deres krop og tænker meget på deres vægt. Hver sjette 13-årig er utilfreds eller meget utilfreds med sin krop, og næsten 1/3 del tænker ofte eller hele tiden på, om de vejer for meget. Det tal er markant større end andelen af 13-årige, der rent faktisk har vægtproblemer.

Læs undersøgelsen (pdf).

Især hvis man ser på de 13-årige piger er tallene bekymrende. 23 pct. af pigerne er utilfredse med deres krop og 41 pct. tænker ofte eller hele tiden på, om de vejer for meget. 

Formand for Børnerådet, Per Larsen, finder tallene meget bekymrende: ”Jeg synes, der er god grund til at råbe vagt i gevær over de her nye tal – især i forhold til pigerne og de unge, der også kæmper med andre trivselsproblemer.

Krop og vægt fylder alt for meget i de unges bevidsthed, og giver dem unødvendige bekymringer. Det er både godt og vigtigt, at børn og unge tænker på sundheden, men et overdrevet fokus kan hurtigt blive til en stor belastning for de unge”

Undersøgelsen viser, at børn, der er utilfredse med deres krop eller tænker meget på deres vægt, er i generelt dårligere trivsel end børn, der ser positivt på deres krop; de føler sig oftere ensomme, har det sværere i skolen og oplever oftere dårligere stemning i hjemmet.

Per Larsen mener, at både forældre, skoler og medier har et ansvar for at ændre det billede undersøgelsen tegner.  ”Jeg tror, det er rigtig vigtigt at både forældre og lærer går i dialog med børnene omkring de her ting. Men det er mindst lige så vigtigt, at forældre er gode rollemodeller for deres børn. Hvis forældrene selv har et overdrevet fokus på krop og udseende, vil det risikere at smitte af på børnene. Medierne har også et stort ansvar i forhold til at bryde med det stereotype kropsideal”

Undersøgelsens hovedresultater

  • Hver sjette 13-årige er utilfreds eller meget utilfreds med sin krop.
  • 30 pct. af de 13-årige tænker ofte eller hele tiden på, om de vejer for lidt eller for meget.
  • Flere piger (41 pct.) end drenge (17 pct.) tænker ofte eller hele tiden på deres vægt.
  • Flere piger (23 pct.) end drenge (8 pct.) er utilfredse med deres krop.
  • 13-årige, der er utilfredse med deres krop eller tænker meget på deres vægt, er generelt i dårligere trivsel end andre 13-årige. De er oftere ensomme, de oplever oftere dårlig stemning i hjemmet, de er mindre glade for at gå i skole, og de har lavere social og faglig selvtillid.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig Anna Eistrup, tlf. 33783304, e-mail: aei@brd.dk