Et aktivt fritidsliv skaber større trivsel blandt børn

24-11-2014

Børn med et aktivt fritidsliv er oftere i bedre trivsel end børn uden fritidsinteresser, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet. Derfor skal vi sikre børnenes muligheder for et godt fritidsliv, mener Børnerådets formand Per Larsen.

Børnerådet har spurgt 2.000 børn i 7. klasse om, hvad de laver i deres fritid. I undersøgelsen er børnene bl.a. blevet spurgt om deres fritidsinteresser og aktiviteter uden for skoletiden. 

Læs mere om undersøgelsen i 'Børneindblik: Et aktivt fritidsliv skaber større trivsel blandt børn'.

Undersøgelsen viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem et aktivt fritidsliv og generel trivsel. Den viser også, at børnene gerne vil bruge mere tid på sport og samvær med venner og mindre tid på tv-kiggeri og computerspil.

Mange af børnene giver udtryk for, at faste fritidsaktiviteter har en stor værdi i deres liv. De lægger bl.a. vægt på, at det er en måde at være en del af nogle andre fællesskaber, end dem der er i skolen. Fx siger Jakob, der har medvirket i undersøgelsen: ”Det er et slags frirum, hvor du kommer lidt væk fra det hele.”

Børnerådets formand Per Larsen siger: ”Vores undersøgelse bekræfter, at et aktivt fritidsliv er et stort plus for børn. Børnene fortæller bl.a., at fritidsaktiviteter giver dem et alternativt fællesskab uden for skolen, som de sætter stor pris på. Og børnene efterspørger mere af det. Folkeskolereformen har ikke gjort det nemmere for børn at få tiden til at slå til. Derfor skal både skole, forældre og fritidstilbud lægge sig i selen for at sikre, at børnene stadig har mulighed for at have et godt og aktivt fritidsliv.”

En undersøgelse fra DGI viste for nylig, at der er en dalende tilslutning blandt børn til DGI's fritidsaktiviteter efter indførelsen af folkeskolereformen. Ifølge Børnerådets formand skal vi dog ikke dømme reformen ude af den grund, men vi skal tænke i nye løsninger, så børn stadig har mulighed for et aktivt fritidsliv uden for skolen.

”Jeg mener, at der er rigtig mange gode takter i folkeskolereformen. Derfor er svaret ikke, at vi skal rulle reformen tilbage, men i stedet at vi skal ryste posen og finde nye veje, så børn stadig kan dyrke fritidsinteresser uden for skolen. Det kræver selvfølgelig tid og vilje til omstilling - og det er her, jeg gerne ser skolerne, fritidstilbuddene og forældrene tage ansvar og sikre børn og unge tid til fritidsaktiviteter,” siger Per Larsen. 

Mens hele 81 pct. af børnene i undersøgelsen går til noget i deres fritid, er det aktiviteter som middag med familien og at være på Facebook, flest børn bruger tid på i hverdagen. Nederst på listen over fritidsaktiviteter er bl.a. at læse bøger. Her er det overraskende, at drenge med minoritetsbaggrund er den gruppe, der læser mest.

I undersøgelsen har vi også spurgt børnene, hvad der interesserer dem mest. De største interesser er familie, musik og sport. Politik ligger nederst på listen som det område, færrest synes er interessant. Kun 4 pct. har svaret, at de interesserer sig meget for politik.

Undersøgelsens hovedresultater

  • 81 pct. går til fritidsaktiviteter hver uge.
  • Et aktivt fritidsliv med faste fritidsinteresser giver bedre trivsel.
  • Forskellen mellem piger og drenges læsevaner er blevet udlignet i forhold til tidligere.
  • Drenge med etnisk minoritetsbaggrund læser oftere bøger end piger og etnisk danske børn.
  • Børnene vil gerne skrue ned for tv-kiggeri og computerspil og op for sport, bøger, nyheder og samvær med venner.
  • Kun 4 pct. interesserer sig meget for politik. 40 pct. siger, at politik slet ikke interesserer dem.
  • 30 pct. ser/læser højst nyheder et par gange om måneden.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig Anna Eistrup, tlf. 33783304, e-mail: aei@brd.dk

Om selve undersøgselsen

Børneindblikket er ottende og sidste del af Børnerådets undersøgelse ’Portræt af 7. klasse’. I efteråret 2014 afsluttes undersøgelsen med en rapport, der tegner et samlet portræt af 7. klasse i Danmark anno 2014.

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel samt opfølgende gruppeinterview med 20 børn, der nu går i 8. klasse.