Børn og unge i Vollsmose vil være fri for fordomme

19-12-2014

Vi føler os anderledes og mærker et negativt blik fra omverdenen. Vi vil gerne lyttes til og være fri for fordomme. Sådan lyder det fra en gruppe børn og unge, der har talt med Børnerådet om, hvordan det er at vokse op i Vollsmose.

Gennem de sidste årtier er der lavet bunker af undersøgelser og iværksat mange initiativer for at komme udfordringerne i de socialt udsatte boligområder til livs – bl.a. med fokus på at forebygge ungdomskriminalitet. Men hidtil er det få, der har spurgt børnene og de unge selv, hvordan de oplever problemerne i boligområderne, og hvad de mener, der skal til for at løse dem.

Læs notatet 'En god fremtid for børn og unge i Vollsmose' med konklusionerne fra undersøgelsen.

Børnerådet mener, at det er helt essentielt at inddrage børn i arbejdet med at løse problemerne i de sociale boligområder. Derfor har Børnerådet lavet en undersøgelse blandt 32 børn og unge i Vollsmose – alle med anden etnisk baggrund end dansk. Undersøgelsen er en del af projektet ’Børn som eksperter’, som Børnerådet gennemfører med støtte fra VELUX FONDEN.

Undersøgelsen tegner et billede af en gruppe børn, der på mange måder er glade for at bo, hvor de bor. Men det er også en gruppe børn, der kæmper med en følelse af at blive udsat for et kritisk blik, og som oplever at være stigmatiseret i det danske samfund. I undersøgelsen fortæller børnene bl.a., at de ofte mødes med fordomme i forhold til, hvad de kan og vil. Og de giver udtryk for, at de meget gerne vil væk fra at føle sig anderledes og fra det negative blik, de oplever, der er på dem.

Formand for Børnerådet Per Larsen siger: ”Vi håber, at vores undersøgelse kan give inspiration i arbejdet med at give de her børn endnu flere muligheder for at klare sig godt. Et rigtig godt sted at starte er simpelthen at inddrage børnene noget mere. Lad dem give udtryk for, hvordan de oplever de udfordringer, der er, og lyt til deres ønsker og ideer. At blive anerkendt og accepteret for det, de er, er en forudsætning for, at de kan blomstre og føle sig som en værdifuld del af samfundet”.

Børnene i undersøgelsen giver udtryk for, at de godt kunne tænke sig i endnu højere grad at blive inddraget i processer og beslutninger omkring deres boligområde, deres fritidsliv, skolen og meget andet. De peger bl.a. på behovet for flere organiserede fora, hvor børn og unge kan komme og sige deres mening til voksne, der tager dem og deres ideer alvorligt.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kontakt presseansvarlig Anna Eistrup, tlf. 33783304, e-mail: aei@brd.dk

Om undersøgelsen

Børnerådet har gennemført to 2-dages workshops med hhv. mellemskole- og udskolingselever, afholdt et ungemøde med elever fra 10. klasse, aflagt besøg i et fritidstilbud for 10-14 årige og været på en guidet rundtur af lokale unge i Vollsmose.

På de to workshops og ungemødet har deltagerne arbejdet med deres drømme om fremtidens Vollsmose: Et Vollsmose som er endnu bedre for børn og unge at vokse op i.

32 børn og unge fra fjerde til tiende klasse indgår i Børnerådets undersøgelse. 23 drenge og 9 piger har deltaget.