97 procent af 13-årige bruger sociale medier

04-04-2014

Ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at næsten alle 13-årige er aktive på sociale medier. I alt er 97 procent aktive på ét eller flere sociale medier, og hele 86 procent er på Facebook. Undersøgelsen viser også, at de Facebook-aktive har mere social selvtillid, end dem der ikke er på Facebook. Der er dog ingen forskel på de to gruppers generelle trivsel.

97 procent af de 13-årige har mindst én profil på et socialt medie, som de bruger flere gange om ugen. Det viser en ny undersøgelse blandt ca. 2.000 13-årige fra Børnerådets Børne- og Ungepanel, der handler om deres brug af nettet og sociale medier. Selvom Facebook er det sociale medie, som klart flest 13-årige har en profil på (86 procent), er Snapchat, Youtube og Instagram også populære.

Undersøgelsen viser, at de 13-årige, der er på Facebook, har mere social selvtillid end 13-årige, der ikke er på Facebook. Det betyder, at 67 procent af Facebook-brugerne siger, at de altid eller ofte er én af dem i klassen, som de andre gerne vil være sammen med, mens kun 48 procent af dem, der ikke er på Facebook, siger det samme.

Undersøgelsen viser dog samtidig, at dem, der ikke er på Facebook, generelt er i lige så god trivsel som dem, der er på Facebook. Når de unge bliver spurgt, om de er ensomme, har det dårligt for tiden, oplever dårligere stemning derhjemme, og om de har faglig selvtillid, er der ingen umiddelbar forskel på Facebook-brugerne og dem, der ikke er på Facebook.

Formand for Børnerådet, Per Larsen, siger:

”Undersøgelsen bekræfter meget tydeligt, at de sociale medier er en fuldstændig integreret del af de unges sociale liv – og altså også for de helt unge i 7. klasse. Vores undersøgelse giver dog kun nogle pejlinger på, hvad det betyder for de unges relationer og trivsel. Det bliver vi nødt til at have noget mere viden om. Derfor vil vi nu gå i gang med en større undersøgelse af emnet. Vi vil blandt andet gerne vide mere om mobning i det digitale univers.”

Når de unge bliver spurgt om, hvad det bedste ved at være på Facebook er, svarer de, at det er at være i kontakt med deres venner – både nære venner, man ser til hverdag for eksempel i skolen, og venner, der bor længere væk.

De unge fra undersøgelsen er også enige om, at det værste er, når folk skriver grimme ting til hinanden, hvis man blive tagget ufrivilligt eller bliver kontaktet af fremmede.

Undersøgelsen viser desuden, at der er forskel på, hvilke sociale medier henholdsvis drenge og piger bruger. Pigerne er generelt mere på de sociale medier end drengene - særligt på Instagram, Snapchat og Twitter. Der er også flere piger på Facebook, Formspring og Tumblr, mens drengene er overrepræsenterede på Youtube og Google+.

Læs mere om undersøgelsen i Børneindblik: 13-åriges liv på de sociale medier.

Kontakt for yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte presseansvarlig Anna Eistrup, tlf. 33783304, e-mail: aei@brd.dk