Nyheder 2013

19. august 2013

Konference om seksuelle overgreb mod børn

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder konference den 7. og 8. oktober 2013 på Hindsgavl Slot ved Middelfart.

09. august 2013

Ny undersøgelse: Børnehavebørn har store forventninger til skolestart

En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at langt de fleste børnehavebørn – hele 87 % – glæder sig til at starte i skolen. Men for en stor gruppe børn er skolestarten også forbundet med utryghed, usikkerhed og forestillinger om, at skolen både kan være svær, kedelig og et sted, hvor man risikerer at blive drillet

04. juli 2013

Vilkårlig og unødvendige magtanvendelse mod børn skal stoppes

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup har nedsat et udvalg, der skal kulegrave brugen af magt og tvang overfor anbragte børn og unge. Børnerådets formand, Per Larsen, roser ministeren for at tage initiativ til at få ryddet op på området, der er præget af vilkårlighed og procedurefejl.

10. juni 2013

16 film skal hjælpe fagfolk med at gribe hurtigere ind

Alt for ofte hører man om udsatte børn og unge, der ikke får den hjælp, de har brug for. Nogen gange kommer hjælpen for sent, andre gange er den utilstrækkelig – eller også udebliver den helt. Det skal der laves om på, mener Børnerådet.

23. maj 2013

Nyt debatmateriale fra Etisk Råd om unge og psykisk sygdom

Når man bliver ramt af en psykisk sygdom, bliver forholdet til venner og klassekammerater ofte meget vanskeligt. Derfor har Det Etiske Råd lavet et materiale til grundskolens ældste klasser, der lægger op til debat om, hvordan unge håndterer psykisk sygdom.

21. maj 2013

Børnerådet: Skolereform bør sikre mere bevægelse og variation i undervisningen

En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal af dem savner undervisning med fokus på bevægelse og virksomhedsbesøg.

11. maj 2013

God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Hvis vi skal have en folkeskole, der kan konkurrere med kineserne, skal den sociale trivsel være på plads. For dårlig stemning i klasseværelset koster på læringen. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet.

18. marts 2013

Omskæring: Lad drengene selv bestemme

Rituel omskæring af drenge er et indgreb, der er i strid med FN’s Børnekonvention. Derfor mener Børnerådet, at drengene selv bør bestemme, om de vil omskæres, når de er store nok til at give informeret samtykke. Børnerådet opfordrer samtidig til dialog og information før eventuelle lovindgreb.

11. marts 2013

Børnerådets Årsberetning og visioner 2012-2013

Børnerådets Årsberetning og visioner 2012-2013 stiller skarpt på det nye råd og deres visioner for det kommende års arbejde.

21. februar 2013

Overvågning på Facebook - Børnerådets formand i P1

Må forældre overvåge deres børn på Facebook?