Nyt debatmateriale fra Etisk Råd om unge og psykisk sygdom

23-05-2013

Når man bliver ramt af en psykisk sygdom, bliver forholdet til venner og klassekammerater ofte meget vanskeligt. Derfor har Det Etiske Råd lavet et materiale til grundskolens ældste klasser, der lægger op til debat om, hvordan unge håndterer psykisk sygdom.

Debatmaterialet Inde eller ude? handler om at anerkende og respektere hinanden. Den, der rammes af psykisk sygdom, kan opleve isolation og ensomhed – og vennerne har ofte svært ved at finde ud af, hvordan de skal reagere. Med det nye materiale får eleverne ny viden, og de bliver udfordret til diskussion om dilemmaer, fx om at tage hensyn med tavshed eller at tale åbent om sygdommen.

Materialet kan findes på: http://ipaper.ipapercms.dk/etiskraad/Indeellerude/.

"Evnen til at indgå i sociale relationer er helt central for udvikling og trivsel, og særligt i ungdomsårene er det godt at være en del af et fællesskab med jævnaldrende. Psykisk sygdom kan imidlertid opleves som en barriere for at indgå i sociale sammenhænge – dels er det smerteligt for den unge med psykiske problemer, dels er det udfordrende for mange unge at forholde sig til en ven med psykiske problemer. Det Etiske Råd vil gerne med materialet bidrage til, at det bliver lettere at forstå og inkludere unge med psykiske problemer, så ingen bliver dømt ude", fortæller Edith Mark, der er medlem af Det Etiske Råd og formand for den arbejdsgruppe under Rådet, der har lavet debatmaterialet.

Børnerådet og Psykiatrifonden har hjulpet med udarbejdelsen af materialet.

Yderligere information: Projektleder Ulla Hybel, telefon 7221 6866 eller mailuh@dketik.dk