Børnerådet: Anbragte børn skal kende deres rettigheder

02-12-2013

Alt for få børn og unge er klar over, at de har rettigheder, når de bliver anbragt. Det skal et nyt materiale fra Børnerådet lave om på.

Fejl i sagsbehandlingen og manglende inddragelse har været et stort problem for anbragte børn i mange år. Fx viste en undersøgelse fra 2011, at der var fejl i helt op mod 62 pct. af de kommunale anbringelsessager. For mange betød det fx, at der ikke blev udført en ordentlig undersøgelse af børnenes situation forud for anbringelsen, og for endnu flere, at de ikke blev hørt i processen.

I 2011 og 2012 undersøgte Børnerådet, hvordan de anbragte børn selv oplever det at være anbragt uden for hjemmet. Den undersøgelse viste bl.a., at rigtig mange af dem intet anede om deres rettigheder, og de muligheder de har for at få hjælp.

Børnerådet har derfor i samarbejde med Social-, Børne- og Integrationsministeriet udviklet et helt nyt oplysningsmateriale målrettet anbragte børn og unge. Her kan de få viden om, hvilke rettigheder og muligheder for hjælp de har, når de bliver anbragt uden for hjemmet.

Formand for Børnerådet Per Larsen siger: "Børn og unge vil gerne høres og have indflydelse på deres liv. Med det nye oplysningsmateriale får de nu muligheden for at handle og have aktiv indflydelse på deres anbringelse – det giver dem en stærkere stemme. Det er alfa og omega, at børnene får den behandling, de har krav på, og at der ikke er fejl i sagerne. Nu kan børnene også selv være med til at påpege det over for deres sagsbehandlere eller andre myndighedspersoner".

Helt konkret består materialet af en børnebog (læs-højt) for de 5-7-årige og to forskellige hæfter til børn og unge i aldersgrupperne 8-11 år og 12-17 år målrettet de aldersgruppernes behov. Derudover er der udviklet et hæfte til unge i eller på vej i efterværn.

Social-, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen siger: "Børnerådets oplysningsmateriale er vigtigt og dækker et stort behov. Alle børn og unge skal vide, at de har ret til at have det godt, og at de kan få hjælp, hvis deres rettigheder bliver overtrådt. Det gælder ikke mindst anbragte børn og unge, som har været udsat for mange alvorlige svigt. De har et særligt behov for at opleve, at de bliver hørt og at de har rettigheder, som gælder i praksis".

Materialet er sendt ud til alle landets kommuner, hvor sagsbehandlerne skal give det videre til samtlige børn og unge, der er anbragt i enten familiepleje, på opholdssted, på eget værelse  eller på døgninstitution. Dermed får sagsbehandlerne også et værktøj, de kan tage udgangspunkt i, når de skal oplyse det enkelte barn om hans eller hendes rettigheder og muligheder for at få hjælp. 

Fakta om materialet
Materialet er udviklet i samarbejde med Børnerådet og Social- Børne og Integrationsministeriet. Det er testet og udviklet sammen med børn i målgruppen.

Find rettighedsmaterialet:

Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Når du ikke kan bo derhjemme (8-11 år)

Når du ikke kan bo derhjemme (12-17 år)

Når du fylder 18 år

Du kan bestille rettighedsmaterialet på Socialstyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger 

Kommunikationschef Katrine Munch Bechgaard, tlf. 33 78 33 07