Børn som eksperter - et projekt finansieret af Velux Fonden

01-11-2013

VELUX FONDEN har bevilget 11.395.000 kr. til Børnerådet over en 4-årig periode. Pengene går til et projekt, der skal give udsatte børn og unge en stemme, så fagpersoner, politikere, foreninger m.fl. kan blive klogere på, hvordan udsatte børn og unge oplever deres situation.

Projektet er et led i VELUX FONDENs strategitema ”Børn i en socialt udsat position”. Fonden ønsker bl.a. at støtte indsatser, der kan forebygge eller modvirke børns oplevelse af at være forladte og ensomme.

Børnerådets projekt ”Børn som eksperter” ligger i forlængelse af rådets øvrige aktiviteter med at indsamle ny viden om udsatte og sårbare børn i Danmark på baggrund af børnenes egne udsagn og oplevelser. Formålet er at give beslutningstagere, fagpersoner (fx lærere, pædagoger, psykologer) og frivillige foreningsfolk, der har indflydelse på børns liv, anbefalinger til, hvordan samfundet bedst kan hjælpe og støtte børn i udsatte og sårbare positioner. 

Projektets aktiviteter:

  • Videreudvikling af Børnerådets to store paneler: Børne- og Ungepanelet med ca. 2.000 skoleelever fra 80-100 skoleklasser og Mini-Børnepanelet, der består af ca. 1.000 børnehavebørn i alderen 4-6 år. Begge paneler er statistisk repræsentative med børn og unge fordelt over hele landet. Projektet går bl.a. ud på at styrke den it-baserede kommunikation med børnene og de unge i panelerne for at gøre det mere attraktivt og let at deltage i spørgeskemaundersøgelserne. 

  • Etablering af en række Ekspertgrupper med 4-10 børn i særlige, og ofte sårbare, livssituationer – det kan fx være børn i udsatte boligområder, børn med forældre i alkohol- eller misbrugsbehandling, børn i flygtningefamilier og uledsagede asylbørn, adoptivbørn, børn i fattige familier, børn af indsatte og børn med psykisk syge forældre. Formålet med ekspertgrupperne er at sætte fokus på ofte oversete problemstillinger og give børn og unge i disse vanskelige situationen en klar og tydelig stemme.

  • Workshops, hvor 8-12 børn over to dage sammen udvikler vigtige budskaber, nye idéer og anbefalinger til beslutningstagere og fagprofessionelle. 

  • Håndbog, der på baggrund af de løbende erfaringer fra de forskellige børneinddragende projekter anviser, hvordan faggrupper som lærere, pædagoger, vejledere samt frivillige og forskere kan arbejde med børneinddragelse. 

  • Temaundersøgelser, der belyser børns oplevelse af mødet med forskellige offentlige myndigheder – f.eks. statsforvaltningen, hospitalsvæsenet eller domstolene i forbindelse med f.eks. skilsmisse, en straffesag eller sygdom. Målet er at udvikle konkrete guidelines eller løsningsforslag til, hvordan man i højere grad som offentlig myndighed kan møde børn i øjenhøjde og tilgodese deres rettigheder.

Børnerådet vil i forbindelse med projektet tage initiativ til at samarbejde med en bred vifte af offentlige og private organisationer på børne- og ungeområdet. 

Yderligere information

Få mere at vide om projektet hos chefkonsulent i Børnerådet Trine Nyby, tlf. 3378 3305 eller kommunikationschef Flemming Schultz, tlf. 2892 0060