Nyheder 2013

18. december 2013

Børn svigtes i det danske retssystem

Urimeligt lange ventetider, angst for mødet i retten og et system uden indsigt i børnenes særlige behov. Det er virkeligheden for børn, der har været udsat for seksuelle overgreb og skal vidne i det danske retssystem. Børnerådet og Center for Seksuelle Overgreb opfordrer derfor justitsministeren til bl.a. at ændre aldersgrænsen for, hvornår børn skal vidne i retssagerne.

02. december 2013

Ny kampagne fra Ankestyrelsen: Del din bekymring

Del din bekymring – det er hovedbudskabet i en ny kampagne fra Ankestyrelsen, som går i luften i dag, d. 2. december. Kampagnen opfordrer almindelige danskere og fagfolk til at underrette myndighederne omgående, hvis de er bekymret for et barns trivsel.

02. december 2013

Børnerådet: Anbragte børn skal kende deres rettigheder

Alt for få børn og unge er klar over, at de har rettigheder, når de bliver anbragt. Det skal et nyt materiale fra Børnerådet lave om på.

21. november 2013

Social-, Børne- og Integrationsminister Annette Vilhelmsen lancerer i dag en ny kampagne

Ny kampagne skal modvirke social kontrol og æresrelaterede konflikter. Kampagnen indeholder flere initiativer, bl.a. dialogmøder og en ny app til smartphones og tablets, der skal oplyse og vejlede etniske unge og fagfolk om social kontrol.

14. november 2013

Penge- og Pensionspanelet: God privatøkonomi begynder i matematiktimen

Penge- og Pensionspanelet og Matematiklærerforeningen har udviklet undervisningsmaterialet 'Funny Money' sammen med blandt andre Børnerådet. Materialet skal give børn mere viden om privatøkonomi, så de er bedre klædt på til voksenlivet.

01. november 2013

Børn som eksperter - et projekt finansieret af Velux Fonden

VELUX FONDEN har bevilget 11.395.000 kr. til Børnerådet over en 4-årig periode. Pengene går til et projekt, der skal give udsatte børn og unge en stemme, så fagpersoner, politikere, foreninger m.fl. kan blive klogere på, hvordan udsatte børn og unge oplever deres situation.

02. oktober 2013

Hård kritik af omskæring fra Europarådets parlamentariske forsamling

Den Parlamentariske Forsamling i Europarådet har i går vedtaget en skelsættende erklæring, der tager kraftigt afstand fra omskæring af drenge. Erklæringen er på linje med Børnerådets holdning.

30. september 2013

Nordisk erklæring om omskæring

På et møde for de nordiske børneombud og en række børnelægefaglige eksperter har Børnerådet i dag, d. 30. september 2013, underskrevet den nedenstående udtalelse mod omskæring af drenge.

22. september 2013

Mange erhvervsskoleelever er blevet mobbet i folkeskolen

Andelen af unge, der er blevet mobbet i folkeskole, er langt større på erhvervsuddannelserne end de gymnasiale uddannelser. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 4.500 børn og unge i Roskilde Kommune. Børnerådets formand, Per Larsen, opfordrer til et styrket fokus på elevernes sociale behov i erhvervsskolereformen.

12. september 2013

Klare mål er en god start for udsatte børn og unge

Børnerådet roser regeringen for at sætte klare mål for udsatte børn og unge. Men rådet er skeptisk over for ambitionen om at nå målene uden yderligere finansiering.