Social- og Integrationsministeren udpeger nye medlemmer til Børnerådet

18-09-2012

Børnerådet får 1. oktober seks nye medlemmer, som er udpeget af social- og integrationsminister Karen Hækkerup. Medlemmerne repræsenterer forskellige faglige kompetencer, som kan varetage børnenes interesser.

Social- og Integrationsministeriet har netop udpeget 6 nye medlemmer til Børnerådet, der træder i funktion den 1. oktober 2012. 

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup siger: 
”Med det nye Børneråd har jeg sammensat et stærkt og kompetent hold, der tilsammen vil kunne repræsentere alle børns interesser. Med Børnerådets styrkede fortalervirksomhed, vil vi i højere grad kunne sikre børns rettigheder i Danmark. Og jeg glæder mig til samarbejdet de næste tre år.” 

De nye medlemmer, som tilsammen repræsentere en bred indsigt børns forhold, er: 
• Annette Due Madsen (Børns opvækst og udvikling) 
• Jette Deltorp (Børn med særlige behov) 
• Ayhan Can (Børns kultur- og fritidsliv) 
• Lone Beyer (Børns skoleliv) 
• Lisbeth Wilms (Børns sundhed) 
• Anja Cordes (Børns retsstilling) 

Børnerådet blev etableret i 1994 og er et uafhængigt og tværfagligt råd, der som led i sin fortalervirksomhed skal informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet samt arbejde på at sikre børns rettigheder. Rådet har bl.a. til opgave at vurdere og informere om børns vilkår i Danmark. Børnerådet består af 6 medlemmer og en formand – den nyudpegede Per Larsen. 


Pressekontakt
Flemming Schultz, tlf. 28920060

Yderligere information
Annette Juul Lund, sekretariatschef, 2072 8871