Nyt nationalt samarbejde om trivsel i dagtilbud

28-09-2012

Fredag den 28. september underskrev 13 organisationer en fælles erklæring om at styrke trivslen blandt børn i børnehaver, vuggestuer og i dagpleje.

Fællesskab, tryghed, samhørighed og sunde fysiske rammer er noget af det allervigtigste for et godt børnemiljø. I Danmark sker der dagligt udelukkelse fra fællesskabet blandt de helt små børn i deres dagtilbud. Det kan være kimen til den mobning, som nogle oplever i skolealderen, og som kan påvirke langt ind i voksenalderen. Nu går 13 centrale organisationer sammen for at sætte fokus på området.

Underskrivelsen af Erklæring om nationalt samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbudmarkerer et formelt og forpligtende samarbejde omkring børns trivsel. Samarbejdet har udviklet hjemmesiden samarbejdefortrivsel.dk som vil være portal for inspiration, værktøjer og viden om trivsel. Hjemmesiden henvender sig til såvel praktikere som lovgivere og forældre.

Samarbejdet vil også tage initiativ til en årligt tilbagevendende national trivselsdag for børn i dagtilbud den første fredag i marts. Organisationerne vil desuden lave en skabelon for en lokal trivselserklæring, som landets dagtilbud kan bruge i deres arbejde med trivsel.

Erklæring om nationalt samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud underskrives af følgende parter:

 • Børnerådet
 • Red Barnet 
 • BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 
 • Børns Vilkår 
 • DLO, Dagsinstitutionernes Lands-Organisation 
 • DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø 
 • Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker 
 • FOA, Fag og Arbejde 
 • FOLA, Forældrenes Landsforening 
 • Frie Børnehaver og Fritidshjem 
 • PLS, Pædagogstuderendes Landssammenslutning 
 • Sammenslutningen af Rudolf Steiner Børnehaver og Vuggestuer i Danmark 
 • SL, Socialpædagogerne

Få mere at vide 

Stine Lindberg, Børnerådet, tlf. 3378 3306, e-mail: stine@brd.dk