Ny webportal skal skabe overblik over rådgivning til børn og unge

28-09-2012

Børnerådet arbejder på en ny webportal, som blandt andet skal sikre børn lettere adgang til rådgivning på nettet.

Børn skal have lettere adgang til rådgivningstilbud og de skal have klar information om, hvordan de kan klage eller få hjælp i det offentlige system. Det har Social- og Integrationsministeriet besluttet, og det er en opgave, som Børnerådet er blevet bedt om at løfte.

Børnerådet arbejder derfor på at skabe en webportal, som skal sikre børn og unge nem adgang til både private og offentligt organiserede rådgivningstilbud og give dem et overblik over deres rettigheder.

Webportalen bliver til i et samarbejde mellem Børnerådet, Social- og Integrationsministeriet, Ombudsmanden, Ankestyrelsen, Børns Vilkår og Institut for Menneskerettigheder. Samarbejdet skal blandt andet være med til at sikre portalens faglige kvalitet. Desuden vil en række af de organisationer, som vil blive repræsenteret på portalen, blive inviteret med til at deltage i processen og bidrage med indhold.

Den nye webportal udarbejdes i et sprog og en stil, der appellerer til børn og unge. Det er en opgave, som kræver en indsigt i de unges adfærd og præferencer på nettet.  Der er derfor lavet en inddragelsesstrategi, som gennem hele processen vil inddrage børn og unge i målgruppen. De første fokusgruppeinterviews med elever fra både 4. og 8. klasse er allerede afholdt.

Den nye webportal, der skal give børn og unge en oplevelse af at blive mødt i øjenhøjde og sikre dem nem adgang til den rådgivning, de har brug for, vil være klar til lancering i foråret 2013.