Nu åbner Ombudsmandens Børnekontor

01-11-2012

Fra d. 1. november står Ombudsmandens Børnekontor klar til at tage sig af henvendelser fra børn og unge. Det er en stærkt tiltrængt styrkelse af børn og unges retssikkerhed, mener Børnerådet.

Da Børnerådet i 2009 spurgte Folketingets Ombudsmand om, hvor mange børn og unge under 18 år, der henvendte sig til ham med klager, var svaret, at man i 2007 havde behandlet klager fra blot tre børn eller unge under 18 år. I 2009 fandt syv børn vej til ombudsmanden. 

Men nu vil ombudsmanden gøre det lettere for børn og unge at henvende sig med deres sager. Først og fremmest er der oprettet et kontor, der udelukkende skal tage sig af klagesager fra børn og unge. 

Se ombudsmandens nye hjemmeside til børn og unge.

I Børnekontoret er borgerne børn 

Kontoret skal i store træk fungere efter samme principper som ombudsmandens øvrige kontorer. Det vil sige, at medarbejderne hos børnekontoret skal holde øje med, at myndighederne overholder lovgivning og god forvaltningsskik over for borgerne. Men for børnekontoret er der den vigtige forskel, at borgerne er børn. 

”I børnekontoret skal vi forholde os til det juridiske. Bliver reglerne fulgt, og lever myndighederne op til principperne om god forvaltningsskik? Men i alt, hvad vi gør, forsøger vi at tænke på, at målgruppen er børn,” siger Bente Mundt, der er chef for Ombudsmandens Børnekontor. 

Hovedparten af medarbejderne hos Ombudsmandens Børnekontor er jurister. Men der bliver også ansat en børnesagkyndig, som ud over at give sparring til de øvrige medarbejdere vil være med på besøg i institutioner og træde til i svære samtaler. 

Børnekontoret kan i øvrigt som noget nyt hos ombudsmanden også behandle klager over private institutioner, f.eks. sociale opholdssteder, privatskoler og private daginstitutioner.

Chat og klag direkte fra ombudsmandens hjemmeside

Desuden er der åbnet op for en række børne- og ungevenlige muligheder for at komme i kontakt med det nye børnekontor. Både på telefon, via en chat på hjemmesiden og ved personlig henvendelse kan børn og unge komme i kontakt med kontoret.

”Hjemmesiden bliver en vigtig brik i børnekontorets arbejde. Den er ikke kun vores ansigt udadtil, vi kan for eksempel også modtage klager og chatte via hjemmesiden. Derfor har vi anstrengt os meget for at gøre hjemmesiden så brugervenlig og imødekommende over for børn som muligt,” siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse. 

Fakta

Folketinget besluttede i juni 2012, at der skal oprettes et børnekontor hos Folketingets Ombudsmand. Du kan finde lovteksten på retsinformation.dk

Børnekontoret får 8 medarbejdere. En kontorchef, fire jurister, en børnesagkyndig, en kontormedarbejder og en student. Børnekontoret har overordnet fire opgaver: 

  • Tage imod klager, der vedrører børn. Klagerne kan komme fra børn eller voksne.
  • Rejse såkaldte initiativsager. Børnekontoret kan på baggrund af f.eks. omtale i medierne, der tyder på, at myndighederne ikke har fulgt lovgivning eller god forvaltningsskik over for børn, vælge at gå ind i en sag. Initiativsager kan også rejses på baggrund af oplysninger i en klagesag.
  • Tilsynsbesøg. Børnekontoret kan tage på besøg på både private og offentlige institutioner.
  • Børnekonventionen. Som særlig opgave skal børnekontoret holde øje med, at forvaltningen overholder FN’s børnekonvention og andre internationale forpligtelser til at sikre børns rettigheder.

For yderligere oplysninger: 

Chef for Ombudsmandens Børnekontor, Bente Mundt, tlf. 3313 2512 

Børnerådets kommunikationschef, Flemming Schultz,  tlf. 2892 0060