Konference om angstlidelser hos børn

03-01-2012

Børnerådet og Copenhagen Child Anxiety Project afholder d. 1. juni 2012 konference om angstlidelser hos børn.

Angstlidelser hos børn har inden for dansk forskning i meget lang tid været et forsømt område. For at skabe større opmærksomhed på problemet afholder Copenhagen Child Anxiety Project (CCAP) ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet og Børnerådet derfor fredag d. 1. juni "First Nordic Conference on Childhood Anxiety Disorders på City Campus".

Konferencen er den første af sin slags i Skandinavien, og programmet er udelukkende helliget børns angstlidelser og behandlingen af dem. Sigtet er, at der skal zoomes ind på dels den videnskabelige side af problemet, men også på de mere lavpraktiske perspektiver. Et af vores kernefokuspunkter er, hvordan behandlingen af angstlidelser mest optimalt implementeres i nærmiljøet. 

Baggrunden for konferencen er et forskningssamarbejde mellem Børnerådet og CCAP om danske elever i 7. klasses mentale sundhed. Børnerådet har i en årrække gennemført panelundersøgelser blandt 1100 børn, og i 2009 handlede en af rapporterne om 7. klasseelevers psykiske trivsel. Rapportens data har CCAP haft adgang til, hvilket er resulteret i en videnskabelig undersøgelse, som efterfølgende er publiceret . 

Du kan læse mere om konferencens baggrund og program på hjemmesiden: http://ccap.psy.ku.dk/ChildAnxiety2012. Her kan du også læse om, hvordan du tilmelder dig konferencen.