Bedre information på vej til anbragte børn og unge

28-09-2012

Socialstyrelsen har bedt Børnerådet om at udarbejde et sæt hæfter, som forklarer anbragte børn og unge om deres rettigheder.

Anbragte børn og unge kan se frem til at få klar besked om deres rettigheder og om, hvor de kan få hjælp, hvis de ikke synes, de bliver hørt.

Socialstyrelsen har nemlig bedt Børnerådet om at udarbejde et sæt hæfter, som henvender sig til anbragte børn i aldersgrupperne 8-11 år og 12-17 år. Hertil kommer et hæfte om efterværn og et hæfte til forældre til anbragte børn.

Hæfterne er lavet i samarbejde med en lang række fagfolk og organisationer, der har med anbragte børn og unge at gøre. Materialet er beregnet på at gøre det tydeligt for de anbragte børn unge, hvad de har ret til, og hvem der kan hjælpe dem, hvis de ikke synes, de bliver behandlet ordenligt. 

Børnerådet har fået hjælp fra en række anbragte børn og unge, som har givet feedback på hæfterne, og er kommet med gode ideer og input.

Yderligere information 
Katrine Munch, Børnerådet, kamu@brd.dk, tlf. 3378 3307