Skandinavisk minikonference om børn af fængslede

31-05-2011

Hver gang en forælder fængsles, er der et barn, det går ud over. Børn af fængslede er en særligt udsat gruppe, og deres forældres fængsling kan få store konsekvenser for dem senere i livet.

Derfor afholdt Børnerådet i samarbejde med SAVN og Institut for Menneskerettigheder en skandinavisk minikonference i slutningen af maj, hvor netop børn af fængslede var tema.

Med til konferencen var det norske og det svenske børneombud samt kriminalforsorgen og pårørendeforeninger fra Sverige, Norge og Danmark. 

Dagene blev brugt til at udveksle erfaringer fra de skandinaviske lande, blandt andet i forhold til politiske strømninger og diverse tiltag på området. Konferencen mundede ud i en fællesskandinavisk beretning, som skal sendes til FN’s Børnekomité.