Ny undersøgelse: Anbragte børn er tabere i it-samfundet

28-06-2011

Ny undersøgelse fra Børnehjælpsdagen afspejler en trist it-virkelighed på de danske døgninstitutioner, der akut har behov for computere til børnene og de unge.

Anbragte børn og unge i Danmark har stor risiko for at blive tabere i den teknologiske udvikling. Det afspejler en ny undersøgelse fra Børnehjælpsdagen, der finder, at blot hver tredje anbragte barn/ung har sin egen personlige computer. De resterende 69 pct. må enten deles om en fælles computer på den institution, hvor de bor, eller har slet ikke har adgang til en computer. 

Undersøgelsen omfatter cirka 2100 børn og unge, der til hverdag bor på et ’hjem’ i Danmark. Et hjem kan være en institution, opholdssted, behandlingshjem eller andet botilbud. På landsplan er cirka 7650 børn og unge, i alderen 0-23 år, døgnanbragt på et hjem, fordi de f.eks. har været udsat for grov vold, misbrug, har psykisk syge forældre eller selv kæmper med en sygdoms-diagnose. Hver eneste dag bliver 8 børn anbragt, frivilligt eller ved tvang, i Danmark.

Den kvantitative undersøgelse, der er den hidtil største af sin art, kortlægger blandt andet hjemmenes nuværende computer-situation – og dermed børnenes og de unges adgang til computere i hverdagen. På baggrund af svar fra i alt 174 hjem viser det sig, at tre børn/unge i gennemsnit må deles om én fælles computer, hvis de ikke har deres egen bærbare. 

Gennemsnitstallet dækker dog over mange variationer. Særligt de børn/unge, der bor på behandlingshjem og akutinstitutioner, har dårlig adgang til it. Her må 5-6 børn/unge i snit deles om en computer. Samtidig viser svarene, at på 20 pct. af hjemmene i undersøgelsen må 5-12 børn/unge deles om en computer.

Gammelt udstyr og dårlig økonomi

Hertil kommer, at mange af de computere, som børnene har adgang til, reelt burde skrottes! 70 pct. af de fælles computere er mellem 3-10 år gamle og er altså ved at være modne til udskiftning, eller også er de direkte forældet. 18 pct. af de nuværende fælles computere er ml. 6-10 år gamle.

Undersøgelsen viser samtidig, at 41 pct. af hjemmene har et årligt budget på 0 kroner til indkøb af computere. Det er derfor meget svært for ledere og pædagoger at opretholde et tidssvarende it-niveau, medmindre de tager pengene fra 'oplevelses-kontoen'. Det betyder, at børnene og de unge går glip af ture, udflugter m.m., som er vigtige for deres trivsel samt faglige og sociale udvikling.

”Undersøgelsen dokumenterer og sætter tal på en trist it-virkelighed, som vi i nogen tid har vidst eksisterer ude på de danske institutioner. Vi får nemlig ofte meldinger fra ledere og pædagoger om, at situationen er kritisk. De beder os om hjælp og økonomisk støtte til indkøb af nye computere”, fortæller projektleder Sylvia Emilia Blazejowski fra Børnehjælpsdagen. Hun har haft ansvaret for at gennemføre den store undersøgelse, der er baseret på et skriftligt spørgeskema og opfølgende telefonsamtaler med alle deltagende hjem.

Et akut behov for nyt it-udstyr

Børnehjælpsdagen arbejder året rundt for anbragte børn og unge i Danmark og har kontakt til mere end 400 institutioner, opholdssteder, behandlingshjem m.m. Den landsdækkende hjælpeorganisation opfylder blandt andet særlige ønsker for børnene – også computer-ønsker.

Men behovet for nyt it-udstyr er langt større, end hvad Børnehjælpsdagen alene kan dække. Hvis for eksempel alle anbragte unge i alderen til 15-23 år skulle have deres egen computer, så er der her og nu behov for cirka 2600 styk. Da der imidlertid løbende kommer nye unge til i denne aldersgruppe, så er behovet for computere reelt konstant.

Ifølge Børnehjælpsdagens undersøgelse har 96 pct. af hjemmene et aktuelt behov for nye computere – både stationære og bærbare, til fælles brug eller det enkelte barn/unge. De nye computere skal enten bruges som et tilskud til hjemmets nuværende computere eller erstatte de gamle. I de fleste tilfælde skal computerne anvendes til skolearbejde og søgning på Internettet, men også til spil.

I samfundets interesse at støtte børnene

Anbragte børn og unge har ofte haft en svær start på livet, og deres forudsætninger for at klare sig godt i fremtiden er generelt dårligere end børn, der kommer fra traditionelle familier. Ofte er deres forældre i ringe stand til at hjælpe dem økonomisk, og mange har et begrænset, socialt netværk. Ifølge Anvendt Kommunal Forskning fuldfører blot 66 pct. af alle anbragte børn og unge en ungdomsuddannelse (tal fra 2009). Der er altså mange gode grunde til at netop anbragte børn og unge har brug for støtte – og særligt, når det kommer til it- og computeradgang. 

”Vores samfund er bygget op om it-teknologi. Skoleopgaver og skoleskemaer ligger på nettet, regninger skal betales online, venskaber udvikler sig på Facebook. Computeren er et elektronisk vindue til verden, og den er identitetsskabende. Det er derfor vigtigt for anbragte børn og unge at være med på den digitale bølge, ellers sakker de endnu længere bagud i forhold til deres jævnaldrende kammerater”, forklarer Børnehjælpsdagens direktør, Jytte Tholstrup Svendsen, der selv har en 38-årig karriere i it-branchen bag sig.

”Hvis de unge mennesker får den rette støtte og får styrket deres it-kompetencer, er de potentielt også en kæmpe stor ressource på vores arbejdsmarked. Vi har derfor en fælles samfundsinteresse i at give anbragte børn og unge bedre adgang til mere tidssvarende it-udstyr. I den forbindelse er jeg rigtig glad for, at den danske IT-branche nu vælger at tage et samfundsansvar gennem Børnenes IT-Fond, der skal være med til at afhjælpe problemet ude på institutionerne”, afslutter hun.

Hvordan ser det ud for andre børn og familier i Danmark?
En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel fra 2010 viste, at 73 pct. af alle børn i 10-12-års-alderen har deres egen computer. 

Ifølge Danmarks Statistik, 2010,  har 99 pct. af alle familier med to børn i husstanden adgang til PC og internet i hjemmet.

Yderligere information
Flemming Schultz, Børnerådet, mobil: 3378 3304
Sylvia Blazejowski, Børnehjælpsdagen, mobil: 2682 8923