Ny IT-fond skal dele gratis computere ud til anbragte børn

28-06-2011

’Børnenes IT-Fond’ vil dele gratis computere ud til anbragte børn, der er på vej til eller i gang med en ungdomsuddannelse. Behovet for flere og nye computere på danske døgninstitutioner er akut, viser ny undersøgelse.

Børnehjælpsdagen, Børnerådet, IT-Branchen og IDG er gået sammen om et unikt initiativ, der skal få anbragte børn med ind i it-samfundet. Børnenes IT-Fond skal indsamle penge til indkøb af nye, up-to-date computere, som skal uddeles til anbragte børn, der mangler en ordentlig computer. 

Og der er god brug for nyt it-udstyr på de mange anbringelsessteder. En ny undersøgelse fra Børnehjælpsdagen viser nemlig, at 69 pct. af de anbragte børn i Danmark enten slet ikke har adgang til en computer eller må deles om den med op til 12 andre børn. Dele-computerne er oven i købet ofte stærkt forældede elle direkte udskiftningsklare.

Børneorganisationer og erhvervsliv i samarbejde

IT-Branchen – it-virksomhedernes brancheorganisation – er med-initiativtager til Børnenes IT-Fond. Her siger adm. dir. Morten Bangsgaard: ”Adgang til computere er afgørende for børns sociale liv, uddannelse og fremtidige jobmuligheder. Anbragte børn skal ikke sættes bagud. It-erhvervet ønsker ordentlig adgang til moderne kommunikation for alle, og det sætter vi nu konkret handling bag med Børnenes IT-Fond”.

Også hos IT-mediehuset IDG, der blandt andet udgiver Computerworld og ComOn, og som er medstiftere af Børnenes IT-fond, ser man et stort behov for at støtte udsatte børn og unge.  ”Arbejdet i Børnenes IT-fond er med til at skabe et helt centralt fundament for de unge i en verden, hvor det at have adgang til en computer er en nødvendighed -  både når det gælder det sociale, de unges uddannelse og deres deltagelse i det moderne samfund", siger Søren Queitsch, adm. dir. for IDG Danmark. 

Børnerådets formand, Lisbeth Zornig Andersen, er glad for, at erhvervslivet er med i initiativet: ”Anbragte børn er bagud på point fra starten, og det skal vi have lavet om på. De har lige så meget ret til at lykkes som alle andre børn i Danmark. Og det er et stort potentiale, vi kan realisere, hvis vi hjælper dem til en uddannelse – både for dem selv, for deres fremtidige arbejdsgivere og for samfundet som helhed”.

Børnenes egen computer

Computerne gives til børnene og de unge direkte, så det er deres egen computer, og ikke en, der hører til institutionen.  IT-Fondens mål er på sigt at give alle anbragte børn og unge, der har det behov for det, en computer. Til at starte med prioriterer fonden dog ansøgninger, der vedrører de unge, som står foran eller er i gang med en ungdomsuddannelse – og som bor på en døgninstitution, opholdsted eller et lignende botilbud.

Mange anbragte børn har brug for computere

Hvis alle anbragte unge i alderen 15-23 år skulle have deres egen computer, ville fonden skulle uddele ca. 2.600 styk. Der er imidlertid ikke tale om en engangs-uddeling; der kommer løbende unge til i aldersgruppen, så behovet for computere er reelt konstant.

Børnehjælpsdagens direktør, Jytte Tholstrup Svendsen, forklarer, at der sjældent er råd til nyindkøb på anbringelsesstederne: ”Vi oplever tit, at institutioner og opholdssteder har svært ved at være med på it-fronten. Vores undersøgelse viser, at 41 pct. af hjemmene har et årligt budget på 0 kroner til indkøb af computere. Med Børnenes IT-Fond kan vi forhåbentlig hjælpe på et vigtigt men ofte overset sted i de anbragte børns liv”.

Ifølge Børnehjælpsdagens undersøgelse har 96 pct. af hjemmene et akut behov for nye computere – både stationære og bærbare til fælles brug eller til det enkelte barn/unge. De nye computere skal enten bruges som et tilskud til hjemmets nuværende computere eller erstatte de gamle. Men i de fleste tilfælde skal computerne anvendes til skolearbejde og søgning på Internettet, men også til spil.

Om Børnenes IT-Fond

Børnehjælpsdagen, Børnerådet, IT-Branchen og IDG er gået sammen om Børnenes IT-Fond. Fonden administreres af Børnehjælpsdagen, mens et fælles Advisory Board udstikker retningslinjer og fastsætter kriterier for tildeling af fondens midler. Organet fungerer som øverste myndighed i forhold til anvendelse af fondens midler.

Yderligere information

Læs mere om fonden på http://www.bhd.dk/stot-bornehjaelpsdagen/bornenes-it-fond 

Kontakt
Flemming Schultz, Børnerådet, mobil: 3378 3304 
Simon Tolstrup Holmegaard, IT-Branchen, mobil: 30 22 97 01.
Sylvia Emilia Blazejowski, Børnehjælpsdagen, mobil: 2682 8923
Søren Queitsch, IDG Danmark, mobil: 27200300