Ny evaluering åbner op for tiltrængte justeringer af forældreansvarsloven

10-11-2011

Familiestyrelsen har i dag offentliggjort sine anbefalinger til en revision af den omstridte forældreansvarslov. Hermed foreligger der et solidt stykke værktøj til politikerne på Christiansborg, der nu skal se, hvordan loven kan justeres til fordel for de skilsmisseramte børn i Danmark.

Der er tale om et solidt stykke evalueringsarbejde, som jeg har stor respekt for, siger Børnerådets formand, Lisbeth Zornig Andersen.

Evalueringen viser først og fremmest, at inddragelse af børn i beslutningerne giver bedre afgørelser og aftaler mellem forældrene. Samtaler med barnet er med til at styrke løsningen af forældrenes tvister. Derfor anbefaler Børnerådet, at børn i endnu højere grad inddrages, når der skal træffes beslutninger i sagerne.

Lisbeth Zornig Andersen peger også på, at domstolene skal have bedre mulighed for at skønne over, om forældrene kan og vil samarbejde, når der dømmes til fælles forældremyndighed. Det vil give børn bedre beskyttelse i et lille – men meget konfliktfyldt – antal sager.

Dernæst håber hun, at politikerne vil følge anbefalingen om at indføre en karensperiode mellem domsafgørelser, så utilfredse forældre ikke pr automatik kan køre sagerne videre i en uendelighed. Zornig Andersen foreslår, at perioden skal være et år.

Hun lægger også vægt på, at der skal være bedre hjælp til de skilsmisseramte voksne. Uddannelse, information og rådgivning om, hvordan brudte familier kan fungere sammen om børnene, vil løse mange problemer. Hér er der behov for betydelige forbedringer, siger Zornig Andersen.

Mere information
Formand for Børnerådet Lisbeth Zornig Andersen, tlf. 4124 5701

Børnerådets kommunikationschef Flemming Schultz, tlf. 2892 0060