Nordiske børneombudsmænds møde i Stockholm 23. – 25. maj

31-05-2011

De nordiske børneombudsmænd og Børnerådet har været på besøg hos børneombudsmanden i Sverige. Temaet for mødet var frihedsberøvede børns rettigheder.

Børnerådet og børneombudsmændene fra Norge, Finland og Island besøgte den svenske børneombudsmand, Fredrik Malmberg, i Stockholm d. 23. – 25. maj. Mødet satte særligt fokus på forholdene for frihedsberøvede børn. Programmet bestod bl.a. i besøg på stockholmske arresthuse samt oplæg fra eksperter på området.

På baggrund af fælles drøftelser arbejder ombudsmændene og det danske Børnerådet på en fælles udtalelse om, hvordan disse børns rettigheder sikres bedst muligt.