Nomader på flugt

20-06-2011

På en måde er det svært at forstå. Men den er god nok: I Danmark kan familier med tommetykke sager i socialforvaltningen flytte fra en kommune til en anden med gode chancer for, at den nye kommune glemmer, overser, ignorerer eller starter forfra med sagen.

Af Børnerådets formand Lisbeth Zornig Andersen

Prøv lige at forstille dig, at det så lige sådan ud på skatteområdet: Glemt at afregne momsen med SKAT? Kom, vi flytter til Lolland! Skattesmæk til betaling 1. juli? Pyt, det opdager de ikke i Vallensbæk! Nej, vel – der er store fordele ved ensartede systemer på tværs af kommunerne 

Selvfølgelig skal enhver familie her i landet kunne flytte frit og uhindret og bosætte sig der, hvor man vil og kan. Men problemet med de sociale nomader er, at deres børn ikke får den hjælp, de har ret til. Når familierne flytter rundt i landet, kan sagsbehandlerne ganske enkelt ikke følge med – og sagerne risikerer at havne på gulvet eller at blive startet forfra. Imens venter børnene på hjælpen. 

Der er mange måde at komme problemet til livs. En af dem hedder DUBU. Det er et it-system, som kan hjælpe kommunerne med at holde bedre styr på deres sager. Systemet tvinger kommunerne til at arbejde efter samme struktur, så det bliver lettere at overtage sager fra kolleger eller andre kommuner. Børnenes situation og deres behov bliver afdækkes mere præcist, så man rammer rigtigt med indsatsen første gang – og systemet er ens for alle kommuner. 

Det gør det meget lettere for dem at håndtere præcis de problemer, som nomadefamilier skaber i forvaltningerne. Færre fejl, mere systematik plus hurtigere og bedre udveksling af viden mellem kommunerne. Den slags tiltaler en børnerådsformand, kan jeg godt hilse og sige 

Men desværre er det stadig kun et fåtal af kommunerne, der har tilmeldt sig systemet. Mange vil hellere udvikle deres egne eller beholde deres gamle systemer. De synes måske også, at DUBU er for bøvlet eller for dyrt. Uanset hvad, så bliver resultatet, at der stadig er huller i det sociale sikkerhedsnet – og som landet ligger lige nu, er DUBU i hvert fald hullet som en si. 

Det er huller, som nomadefamilierne hurtigt vil finde. Derfor er socialministeren på rette spor, når hun vil skrue bissen på over for kommunerne: Det skal ikke være valgfrit, om man vil være med i fællesskabet – hverken når det gælder skatten eller de udsatte børn. 

Klummen har været bragt i 24timer.