Medbestemmelse i børnehaven - ny rapport fra Børnerådets Minibørnepanel

31-03-2011

Langt størstedelen af de ældste børn i børnehaven føler sig hørt og set i deres dagligdag. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådets Minibørnepanel, som netop er færdiggjort.

I efteråret 2010 etablerede Børnerådet et Minibørnepanel som pendant til Børne- og Ungepanelet. Her giver samfundets yngste deres besyv på børnelivet i Danmark. 

Der er netop lagt sidste hånd på den første undersøgelse, hvor 149 børn mellem fire og seks år har svaret på et talende spørgeskema. På grund af det lave antal af deltagere i undersøgelsen, er svarene selvfølgelig ikke repræsentative. Men det er hensigten, at børnepanel på sigt skal omfatte 100 børnehaver rundt omkring i Danmark. Undersøgelsen handler om regler og medbestemmelse i børnehaven, og den giver et lille indblik i, hvordan de emner opleves i børnehøjde. 

Resultaterne er overvejende positive. Langt de fleste af børnene i undersøgelsen oplever nemlig at have indflydelse på deres dagligdag. Alligevel er der en lille gruppe af børn, som har den modsatte oplevelse – og det skaber grobund for eftertanke. Knap hvert femte barn føler ikke, at de voksne lytter til deres mening, og endnu færre synes, at de andre børn lytter til deres mening. 

Undersøgelsen viser altså, at der er plads til forbedring i forhold til børnenes indflydelse og medbestemmelse, og den rejser blandt andet spørgsmål som: ”Hvordan kan medbestemmelsen bedre synliggøres for børnene?” og ”Hvordan kan de voksne i børnehaven gøre idealet om ’demokrati i børnehøjde’ klart for børnene?” 

Læs undersøgelsen og se mere om Børnerådets Minibørnepanel.