I dag står Danmark skoleret hos FN's børnekomité

24-01-2011

Danske topembedsfolk skal i dag forklare FN’s Børnekomité i Geneve, hvorfor Danmark på en række områder krænker udsatte børns rettigheder.

Danske topembedsfolk skal i dag forklare FN’s Børnekomité i Geneve, hvorfor Danmark på en lang række områder krænker udsatte børns rettigheder. Danmark er på vej væk fra grundlæggende principper i Børnekonventionen, vurderer Børnerådet og 10 danske NGO’er. 

Der bliver noget at svede over, når Danmark i dag skal stå skoleret hos FNs Børnekomité. I to rapporter har hhv. Børnerådet og en række danske NGO’er på børneområdet nemlig rejst alvorlig kritik af udsatte børns forhold i Danmark. 

Den kritik skal en embedsmands-delegation svare på i dag d. 24. januar ved et møde i FNs Børnekomité i Geneve. Eksaminationen varer fra kl. 10-18, og som observatører deltager Børnerådet, Red Barnet, UNICEF Danmark, Børnesagens Fællesråd, Institut for Menneskerettigheder og Danske Handicaporganisationer. 

Både Børnerådet og NGO’erne slår fast, at Danmark på en lang række punkter ikke lever op til de forpligtelser, man har påtaget sig i forbindelse med ratificeringen af Børnekonventionen. 

  • I Danmark har man valgt at sænke den kriminelle lavalder til 14 år
  • I Danmark kan børn varetægtsfængsles i isolation i ugevis
  • I Danmark afsoner børn fængselsstraf i fængsler for voksne
  • Børn i asylsystemet udsættes for urimelig forskelsbehandling
  • Børns klagemuligheder er stort set ikke-eksisterende på mange vigtige områder
  • Det behov for specialundervisning og støtte i undervisningen, som børn med handicap har, angribes og søges nedbragt af økonomiske grunde. Kvaliteten af undervisningen af børn med handicap er derved langt ringere end andre børns undervisning. 

Danmark ignorerer alvorlig kritik 

Hvert femte år skal Danmark gøre rede for, hvordan det går med at overholde FN’s Børnekonvention. Det skete sidste gang i 2005, og det forventes, at FN vil være skarp i sin kritik af regeringen på en række områder, hvor Danmark har siddet FN’s tidligere anbefalinger overhørigt. 

På trods af FN’s anbefalinger er Børnekonventionen f.eks. endnu ikke inkorporeret ved lov i Danmark. Og regeringen har stadig ikke udarbejdet en national handlingsplan, der dækker alle konventionens områder, som Danmark ellers har forpligtet sig til helt tilbage i 2002. Det er heller ikke lykkedes at få etableret en børneombudsmand i Danmark, sådan som man har det i både Norge, Sverige, Finland og Island. 

Børnerådet og NGO’erne vil holde regeringen fast på den kritik og de anbefalinger, FN’s Børnekomité kommer med, når mødet i Geneve i dag er slut. Komitéen offentliggør sin rapport d. 4. februar 2011.

For yderligere information: 

For Børnerådet: Flemming Schultz, kommunikationschef, tlf. (mobil): 3378 3304 

For NGO’erne: Janne Tynell, pressemedarbejder, Red Barnet: tlf. (mobil): 2938 7217