FN-kritik af Danmarks behandling af udsatte børn

05-02-2011

FN kritiserer Danmark manglende efterlevelse af FNs Børnekonvention på flere områder. Det sker i en rapport fra FNs Børnekomité, som netop er blevet sendt til den danske regering. Børnerådets formand, Lisbeth Zornig Andersen, kalder kritikken alvorlig og berettiget.

Nedsættelse af den kriminelle lavalder. Utålelige forhold for børn i asylsystemet. Usystematisk omgang med børns rettigheder - og ingen planer om en ombudsmand for børn. Det er blandt de områder, hvor FN i dag har rettet sin kritik mod Danmarks håndtering af udsatte børns forhold.

Kritikken fremgår af en rapport, som FN's Børnekomité har skrevet på baggrund af en grundig gennemgang af børns forhold i Danmark.

Tre ømme punkter

Børnerådets formand, Lisbeth Zornig Andersen, har fulgt processen på nært hold. Hun hæfter sig især ved FN’s kritik af, at der ikke er planer om at oprette en ombudsmand for børn i Danmark: ” Det er næsten umuligt for børn at klage over noget som helst. Men enhver ved, at der bliver begået masser af fejl i den offentlige forvaltning. Derfor skal vi have en børneombudsmand, der aktivt og engageret rækker ud efter børnene, og hjælper dem med at få løst deres problemer.”

Et andet kritikpunkt er nedsættelsen af den kriminelle lavalder, som FN retter en skarp kritik af. Det kommer ikke bag på Lisbeth Zornig Andersen: ”Nedsættelsen af den kriminelle lavalder er et uforståeligt tiltag, der gør det sværere, farligere og mere utrygt at være barn i Danmark. Jeg håber, at politikerne vil besinde sig og rette denne åbenlyse fejl i indsatsen for at bekæmpe ungdomskriminalitet’.

I det hele taget skal der mere fokus på børns rettigheder, peger FN på. Lisbeth Zornig Andersen: ”Som det er i dag, bliver Børnekonventionen betragtet som en mellemting mellem en skåltale og en hensigtserklæring. Den bliver ikke taget alvorligt. Tværtimod ser man stort på de forpligtelser, man har lovet at opfylde – fx når man vælger at nedsætte den kriminelle lavalder. Vi skal have konventionen langt tættere ind på lovgivningsprocessen, sådan som FN anbefaler.”

Ikke kun kritik – også ros

Lisbeth Zornig Andersen lægger vægt på, at der også er pæne ord med på vejen til Danmarks indsats på flere områder. Således anerkender FN's Børnekomitéen Barnets Reform som et tiltag, der skal sikre udsatte børn en bedre beskyttelse – især i anbringelsessager.

Der er også ros til Forældreansvarsloven for dens intentioner om at styrke inddragelsen af børn i beslutningsprocesserne. 

Kontakt

Lisbeth Zornig Andersen, Børnerådets formand, tlf. 4124 5701

Flemming Schultz, Børnerådets kommunikationschef, tlf. (mobil) 3378 33804