De knibske kvinder

23-05-2011

Vi lever i en tid, hvor nøgenhed og seksualitet konstant bliver kædet sammen og mistænkeliggjort. Det ærgrer Lisbeth Zornig Andersen sig over i klummen til 24timer.

Af Børnerådets formand Lisbeth Zornig Andersen

En lørdag gik jeg og hørte 'Mads og Monopolet' på P3. Et dilem­ma handlede om en kvinde, der følte sig generet af, at naboen havde købt en trampolin. Hun brød sig nemlig ikke om, at børnene kunne stå og kigge fra den ind i hendes have. For her ville kvinden gerne ligge om sommeren og sole sig topløs. Det, føl­te hun nu, var blevet forpurret. 

'Monopolets' holdning til den sag var meget entydig. Som det meget sjovt blev sagt: Krænkelses- og knibskhedstærsklen i Danmark er blevet lavere. 

Og jeg kunne ikke være mere enig. Vi lever i en tid, hvor nøgenhed og seksualitet konstant bliver kædet sammen og mistænkeliggjort. Seneste eksempel er hentet fra svømmehallerne, hvor det mange steder er forbudt for drenge over seks år at følge med deres mor ind i omklædningsrummet. Mange kvinder - særligt de yngre under 30 - føler sig krænket af børnene, der stirrer på en ubehagelig måde. 

Sagen har været debatteret heftigt. Argumenter­ne imod smådrenge i kvindernes omklædningsrum har blandt andet lydt, at børn på syv-otte-år burde kunne klare sig selv. 

Selvfølgelig er jeg enig i, at børnene skal lære at klare sig selv - hvor den grænse går, er svært at definere. Men for mig at se hand­ler det ikke så meget om, hvorvidt børnene skal lære at klæde om og tage bad selv. Det handler mere om, at vi er ved at udvikle os til en nation af kropsforskræk­kede mennesker. Og at nøgenhed har en tendens til at blive seksualiseret. Også når det handler om børn og nøgenhed. 

Ja, børn stirrer - heldigvis. Det gør de, fordi de er børn, og fordi de udforsker verden. Og ikke fordi de har skumle bagtanker og seksuelle motiver. Og så lærer de - endog meget hurtigt - at det med at stirre, det gør man ikke! Men det er altså en naturlig del af det at udvikle sig. Ved at afskære dem muligheden for at udforske nøgenheden og deres egen kropslighed risikerer vi, at børnene selv udvikler en fremmedgjort og kunstig holdning til krop og nøgenhed. 

Dansk Skoleidræt fortæller, at der selv i de mindste klasser er problemer med børn, som ikke vil klæde om sammen med deres klassekammerater, fordi de er blufærdige. 

Hvor er vi, når børn ikke kan få lov at hoppe på trampolin eller klæde om med deres mor, uden at der er kvinder, der føler sig krænkede? Jeg siger ikke, at vi skal tilbage til Femø-lejr-dagene og fællesomklædning i svømmehallerne. 

Jeg ville bare ønske, at vi var lidt mindre knibske, når det kommer til nøgenhed. For vores børns blufærdigheds skyld! 

Klummen har været bragt i 24timer.