Børnerådet skal undersøge, hvordan det opleves for børn at være anbragt

31-05-2011

Hvordan oplever anbragte børn det at være anbragt? Og hvordan kan forholdene for anbragte børn forbedres? Det er nogle af de spørgsmål, en ny undersøgelse, som Børnerådet er i gang med, meget gerne skal svare på.

Inden udgangen af 2011 skal Børnerådet have lagt sidste hånd på undersøgelsen, som skal omfatte mellem 80 og 100 anbragte børn og unge - herunder både børn, der er anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, egne værelser samt i pleje- og  netværksplejefamilier. 

Større synlighed

Undersøgelsen, som foretages blandt børn og unge mellem 10 og 18 år, skal afdække, hvordan børnene selv oplever en række forhold ved anbringelsen, blandt andet uddannelse, sundhed, trivsel, konktakt til deres netværk mv. Resultaterne skal formidles, sådan at anbragte børns forhold synliggøres for myndigheder, beslutningstagere og fagprofessionelle samt i den offentlige debat.

Undersøgelsen gennemføres, samtidig med at Ankestyrelsen på opfordring fra socialministeren gennemfører en undersøgelse med tilsynet på anbringelsessteder i kommunerne. Resultaterne fra de to undersøgelser skal derfor supplere hinanden i forhold til at opkvalificere arbejdet med anbragte børn og unge i Danmark. 

Ekspertpanel af unge som sparringspartnere

For at få den rette indsigt skal der udføres en række workshopper, fokusgruppeinterview og individuelle interview med børn og unge. Hvis det er praktisk muligt, vil interviewene blive suppleret med spørgeskemaundersøgelser blandt et større antal anbragte børn. 

Fra tidligere undersøgelser og projekter har Børnerådet god erfaring med ekspertgrupper, der består af børn og unge. Undersøgelsen vil derfor blive tilrettelagt med sparring fra en ekspertgruppe af tidligere anbragte unge. Sammen med en række fageksperter skal ekspertgruppen følge undersøgelsen gennem hele forløbet fra udformning til færdigt produkt. 

Materialer og kontakt

Børnerådet har udarbejdet foldere til både børn og unge og de voksne, der er omkring de anbragte børn og unge i dagligdagen. Hent folderne (pdf). 


Spørgsmål vedrørende undersøgelsen kan henvendes til Børnerådets projektkoordinator Trine Nyby på trine@brd.dk eller tlf. (mobil) 3378 3305.