Unge på tværs i uddannelsesuniverset - sammen om de unges muligheder

26-11-2010

Torsdag d. 25. november mødtes aktører på ungdomsuddannelsesområdet med de unge selv til Dansk Erhverv og Børnerådets konference i Børssalen.

Ungdomsuddannelserne er for alvor på den politiske dagsorden. Det er regeringens mål, at mindst 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal have en ungdomsuddannelse. 

Som et skridt på vejen til at opnå den målsætning havde Børnerådet og Dansk Erhverv i samarbejde inviteret til konference under titlen "Unge på Tværs i Uddannelsesuniverset - sammen om de unges muligheder".
 
En af hovedaktørerne på dagen var Børnerådets ekspertgruppe om frafald på ungdomsuddannelserne. Ekspertgruppen består at unge med personlige erfaringer med frafald, og forud for konferencen har de givet deres anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes målrettet videre med problemstillingen. De kan alle sammen læses i Børnerådets debatoplægOg så kan de ses i den video, der blev lavet til dagen. I debatoplægget kan du også læse mange af de andre aktørers anbefalinger.

Konferencedagen bød på spændende oplæg, paneldebat, diskussioner og input. Herunder kan du se oplægsholdernes powerpoint-præsentationer samt billeder fra dagen:

Ungdomskultur. Hvordan skal vi forstå de unges uddannelsesadfærd?
Oplæg v/Louise Paulsen Rønnov, Rådgivende Sociologer

Hvordan ser fremtidens arbejdsmarked ud?
Oplæg v/Stine Pilegaard Jespersen, Dansk Erhverv

Hvad karakteriserer de gode skoler?
Oplæg v/ Torben Pilegaard Jensen, AKF

Case fra Specialisterne
Oplæg v/ Frank Paulsen, Specialisterne

Case om praktikpladsnetværk
Oplæg v/ Karin Parbst, Dansk Byggeri

Case fra Dansk Supermarked A/S
Oplæg v/ Annette Vittrup, Dansk Supermarked A/S