Ros til statsminister for nytårstale til børn

01-01-2010

Børnerådets nye formand, Lisbeth Zornig Andersen, roser statsministeren for at tale direkte til børn i sin nytårstale.

”Han satte fingeren på udfordringer, der er vigtige for børn. Det spændende bliver, om der bliver gjort noget ved det - for der er nok at tage fat på,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Statsministeren sagde i sin nytårstale, at danske børn er glade for at gå i skole. Desværre viser en række undersøgelser, som Børnerådet har gennemført blandt danske skoleelever, at det ikke er helt rigtigt. For selv om størstedelen af eleverne har gode oplevelser i skolen, så er der for mange børn, der oplever problemer med lærermobning, indeklimaet, medbestemmelse i skolen og støtte til svage elever.

"Vi er nødt til at gøre noget ved rammerne for indlæring i folkeskolen. Det er velkendt, at mange af landets skoler er nedslidte, har dårligt indeklima, og at man generelt set er meget langt fra det optimale læringsmiljø", siger Lisbeth Zornig Andersen.

Hun håber derfor, at statsministeren tager problemerne alvorligt og ikke lader børnene komme i klemme mellem regeringens ambitioner og kommunernes budgetter.

”Et helt centralt punkt er den særlige indsats, der skal ydes over for børn med særlige indlæringsvanskeligheder,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Hun ser nu frem til, at statsministerens vision bliver formuleret klarere, at der kommer konkrete initiativer og mål for indsatsen, og hun ser på Børnerådets vegne frem til at bidrage til initiativerne.

Hvad siger eleverne til det?

Lisbeth Zornig Andersen mener samtidig, at eleverne selv skal inddrages mere i skolernes daglige virke: "Vi ved, at jo mere børn bliver lyttet til og involveret, jo større engagement og ansvar får de i forhold til skolen og egen læring. Så hvis vi skal have verdens bedste folkeskole, skal vi blive bedre til at inddrage eleverne."

En undersøgelse fra Børnerådet fra 2007 viser, at:

Over halvdelen af danske skolebørn i 5. klasse synes, at de er for lidt med til at bestemme i skolen.

Hver tredje elev i 5. klasse synes, at deres lærere lytter for lidt til dem.

Endelig en nytårstale til børn

Som den første statsminister nogensinde, henvendte Lars Løkke Rasmussen sig direkte til børn i talen. Det skal han have ros for, mener Lisbeth Zornig Andersen:

"Jeg synes det var en god og rigtig gestus, at statsministeren henvendte sig direkte til de børn, der så ham på skærmen. Det styrker børns oplevelse af, at politik og demokrati er værd at interessere sig for. Men det forpligter også Løkke til at levere varen, først og fremmest i form af nogle ordentlige rammer for folkeskolen,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

For yderligere oplysninger:

Lisbeth Zornig Andersen, mobil 5114 4001

Flemming Schultz, kommunikationsmedarbejder, mobil 3378 3304