Nyt undervisningsmateriale fra Undervisningsministeriet og Børnerådet om fattigdom og social udstødelse

01-09-2010

Undervisningsministeriet og Børnerådet er gået sammen om at udgive et undervisningshæfte, hvor der stilles skarpt på fattigdom og social udstødelse i Danmark anno 2010.

I Danmark er den sociale ulighed ikke altid umiddelbart til at få øje på. Men selvom fattigdom og social ulighed ikke er lige så synligt i gadebilledet, som i andre dele af verden, er der alligevel mennesker, der lever på kanten af samfundet.

2010 er af Europa-Kommission blevet udnævnt til Europæisk år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Inspireret af det tema sættes der i undervisningsmaterialet Fattigdom og social udstødelse - hvad er det? fokus på fattidom og social udstødelse i det nære og i samfundet generelt. Målgruppen for materialet er folkeskolens ældste klasser, og hensigten er, at materialet kan integreres i dansk og samfundsfag. Undervisningsforløbet afsluttes med en stilkonkurrence, som er beskrevet udførligt i materialet.