Nyt Minibørnepanel på vej

27-09-2010

Børnerådet har startet et nyt Minibørnepanel rundt omkring i landets børnehaver. Med det får samfundets yngste nu også en stemme i forhold til børns levevilkår i Danmark.

I mange år har Børnerådet lavet undersøgelser i Børne- og Ungepanelet. Gennem det får Børnerådet viden om børns holdninger til og tanker om ting, der vedrører deres eget liv. Indtil nu har panelet bestået af børn fra 4. – 6. klasse, men i sommeren 2010 har Børnerådets sekretariat arbejdet på højtryk for at etablere endnu et panel, der består af børnehavebørn.

Det er nu lykkedes, og den første undersøgelse er netop skudt i gang. Den handler om regler og medbestemmelse i børnehaven, og børnene er i disse uger ved at svare på et særligt spørgeskema fra Børnerådet. Resultaterne vil blive offentliggjort, så de kan gavne voksne i deres professionelle arbejde med børnene.

Projektleder Stine Lindberg fra Børnerådets sekretariat er begejstret: "Børnerådet skal være talerør for alle børn i Danmark og selvfølgelig også de mindste. Det er første gang, at vi systematisk vil spørge de små børn, som ikke går i skole, for vi er også nysgerrige på, hvordan børnehavebørn selv oplever verden," siger Stine Lindberg.

Et talende spørgeskema til børn

Minibørnepanelet består af de ældste børnehavebørn, som besvarer et såkaldt talende spørgeskema i deres børnehaver. Det er et enkelt computerprogram, som de 5-6-årige nemt kan finde ud af at bruge. De kommende undersøgelser vil berøre mange områder af børnenes hverdagsliv. Hvad synes de om maden i børnehaven? Har de det godt med de voksne? Oplever de at blive drillet? Ses de med deres bedsteforældre? Har de venner uden for institutionen? - og meget mere.

På nuværende tidspunkt er 13 børnehaver rundt omkring i landet med i projektet, og det er hensigten, at projektet over en toårig periode skal udvides til at omfatte 100 børnehaver.