Ny undersøgelse om frygten for pædofilianklager

09-02-2010

Tager børnefagligt personale særlige forholdsregler af frygt for at blive anklaget for pædofili? Det skal en ny undersøgelse afdække.

Som et led i forskningsprojektet "Når tilliden går tabt – om konstruktionen af en offentlig mistillidsidentitet" skydes i marts 2010 en stor spørgeskemaundersøgelse i gang i Region Midtjylland. Målet med undersøgelsen er at kortlægge frygten for at blive anklaget for pædofili, og samtidig søger den at afdække, hvilke konsekvenser en eventuel frygt må have i voksnes daglige omgang med børn og unge. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Århus Universitetshospital, BUPL, FOA og Socialpædagogernes Landsforbund, og den vil omfatte børneprofessionelle såvel som befolkningen i almindelighed.

Formand for Børnerådet Lisbeth Zornig Andersen hilser undersøgelsen velkommen. "Det er et utroligt vedkommende og spændende initiativ, der retter sig mod en væsentlig problemstilling," siger Lisbeth Zornig Andersen og fortsætter:" Særligt de mandlige pædagoger må lide under denne ’frygtkultur’. Vi ved, hvor vigtigt det er for børns socialisering, at de omgås voksne af begge køn, og det er synd, hvis denne frygt kan resultere i, at mændene flygter fra et i forvejen kvindedomineret fag."

Undersøgelsen foretages af lektor Karen Munk og forskningsassistent Else-Marie Buch Leander fra Center for Humanistisk Sundhedsforskning på Aarhus Universitet samt overlæge Kurt Sørensen og psykolog Per Lindsø Larsen fra Århus Universitetshospital Risskov.