Klumme: Det betaler sig, at satse på at forebygge

01-09-2010

Regeringens forslag til en finanslov for 2011 har ikke fået mange kønne ord med på vejen. I stedet for er forslaget blevet kritiseret sønder og sammen fra mange sider – ikke mindst fordi, der er udsigt til væsentlige besparelser på omsorgen for de svage i samfundet.

Jeg har valgt at vente lidt med at blande mig i koret af kritikere, fordi det endnu er uklart, hvor meget de udsatte børn kommer til at holde for, når der skal spares. Hvis det ender med at de svageste børn i samfundet kommer til at betale regningen for finanskrisen, så kan jeg med statsgaranti love, at jeg nok skal råbe op.

Men faktisk er det sådan, at politikerne på Christiansborg stadig kan nå at holde børneområdet frit, når de svinger sparekniven. Det vil være fornuftigt og ansvarligt af dem, hvis de gør det – både overfor børnene og for det danske samfund på kort og lang sigt.

Vi taler om børn, der lever utrygge liv i skrøbelige eller ødelagte familier, om børn, der mangler trivsel og omsorg, og som er afhængige af et offentligt system, der griber ind, når deres forældre ikke selv kan klare opgaven. Enhver indsats, der kan gøre disse børns trængsler mindre, ser jeg som en klar og sikker investering både i børnenes fremtid og for samfundet. Det betaler sig nemlig at satse på at forebygge – også selv om vi skal spare.

Satspuljen – den store pose penge, der hvert år deles ud til udsatte børn og voksne – er i år skrumpet ind fra kr. 1 mia. til omkring 300 mio. kr. Det kommer helt sikkert til at betyde, at projekter, der skulle hjælpe udsatte børn, ikke bliver sat i gang , og at projekter, der løber tør for penge i år, må lukke.

Men som noget nyt er der afsat omkring kr. 1,5 mia. i en såkaldt ’genopretningspulje’. Det er penge, som skal fordeles mellem det sociale område og uddannelsesområdet. Jeg vil råde politikerne til at bruge en meget stor del af disse penge på forebyggende arbejde rettet mod børn i vuggestuer, børnehave og de tidlige skoleår.

Det er hér vi kan hjælpe de udsatte børn i en tidlig alder, hvor de ikke selv er i stand til at råbe op efter hjælp. Det er hér, vi lægger grunden for børnene til en tryg og god barndom. Det er også her vi starter med at gøre børn til integrerede samfundsborgere, der vil uddanne sig, der vil holde sig ude af kriminalitet – og som tror på samfundet som et fællesskab, der er værd at bevare.

Det håber jeg politikerne er klar over, når de fordeler de sparsomme midler i de kommende måneder.

Klummen er blevet bragt i 24timer.