Indkaldelse af forslag til nyt medlem af Børnerådet – børns opvækst og udvikling

19-10-2010

Da et af medlemmerne af Børnerådet er trådt ud af rådet, gennemfører Socialministeriet en høring med henblik på at få forslag til et nyt medlem, der skal dække området: Børns opvækst og udvikling.

Udpegning af medlemmer til Børnerådet skal ske efter indstilling fra organisationer på børneområdet, der arbejder med børns opvækstvilkår. I inviteres derfor til at indsende forslag til kandidat.

Medlemmet udpeges for en treårig periode med start den 1. januar 2011. Medlemmet fungerer, indtil et nyt medlem er udpeget. Genbeskikkelse kan ske én gang.

Med henblik på at kvalificere udpegningen anmodes I om at begrunde indstillingen af kandidaten. Der er vedhæftet en indstillingsblanket, som skal udfyldes fyldestgørende med navn, køn, alder, uddannelse, faglige kvalifikationer, indsigt i fagområde, nuværende arbejdsplads, relevant erfaring samt en begrundelse for indstillingen. Der anmodes endvidere om, at der vedhæftes et CV for kandidaten. 

Børnerådet består af syv medlemmer, inklusiv formand og næstformand, der alle udvælges på baggrund af faglige kompetencer. Kandidaten skal kunne bidrage på en måde, der kan sikre, at Børnerådet opfylder sit formål. Alle medlemmer er personligt udpeget jf. Børnerådets Forretningsorden § 2, stk. 1, og varetager således opgaven i rådet på baggrund af et personligt mandat.

Rådets medlemmer skal leve op til de etiske retningslinjer, som er vedhæftet dette brev. Endvidere er der vedhæftet et notat med praktiske oplysninger om Børnerådets arbejde, som bl.a. beskriver organiseringen af Børnerådets arbejde samt rådets samarbejde med sekretariatet.

Børnerådets medlemmer repræsenterer tilsammen en bred indsigt i spørgsmål om:

  • Børns opvækst og udvikling
  • Børns skoleliv
  • Børns kultur- og fritidsliv
  • Børns sundhed
  • Børns retsstilling
  • Børn med særlige behov

Indstillingsprocessen foregår elektronisk. Den vedhæftede indstillingsblanket udfyldes og sendes sammen med kandidatens CV pr. mail til mmp@sm.dk. Forslag skal være indsendt senest mandag den 22. november 2010. Spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Mette Arnsfelt McPhail på tlf. 33 92 47 07 eller e-post mmp@sm.dk.

Læs de etiske retningslinjer  for medlemmer af Børnerådet ogfunktionsbeskrivelse for Børnerådet i de vedhæftede filer.

Med venlig hilsen

Lars Møller Christiansen
Kontorchef

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K
Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk