Familieformer og skilsmisse under lup i ny undersøgelse

30-09-2010

De danske familier med mor, far og to børn er i stigende grad under udvikling. Men hvad betyder det for børnene, at familiestrukturen ændrer sig? Det skal en ny undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel give et bud på.

Papfar. Bonussøskende. Mine, dine og vores børn. Kernefamilien er ikke længere en selvfølge som samværsform, og i udgangen af 2009 opererede Danmarks Statistik med hele 37 forskellige familieformer som alternativ til kernefamilien.

Men hvordan opleves familielivet i børnehøjde. Er papfar, som navnet antyder, en figurativ erstatning for en rigtig far, og er bonussøskende virkelig en bonus? Det skal en ny undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel kaste lys over.

Familien set i et børneperspektiv

Undersøgelsen skal blandt andet være med til at skabe fundament for evalueringen af forældreansvarsloven, som Børnerådet deltager i. Tovholder på undersøgelsen og analysekonsulent Trine Krab Nyby fra Børnerådets sekretariat udtaler: "Forhåbentlig giver undersøgelsen os en større forståelse for familien anno 2010 - men set fra børnenes perspektiv. Vi vil rigtig gerne finde ud af, hvordan børn oplever og forstår forskellige familie- og samværsformer. Nogle af de emner, vi vil spørge ind til, er blandt andet skilsmisse og søskenderelationer i familien."

Forud for selve undersøgelsen, som bliver gennemført rundt omkring på skolerne i oktober, har en følgegruppe af eksperter på området udvekslet erfaringer og idéer som inspiration til undersøgelsen. Når undersøgelsen er afsluttet på skolerne, bliver resultaterne omformet til en rapport, hvor børnene kommer med deres bud på, hvordan børn i Danmark oplever familielivet.