Børnerådet og Det Etiske Råd: Børns rettigheder som levende donorer skal forbedres

11-06-2010

Børn helt ned til et-års-alderen bliver i dag brugt som knoglemarvsdonorer. Men det strider mod gældende lovgivning, der kræver, at en donor altid giver sit samtykke. Ny teknologi gør det nu også muligt at designe et barn til at være donor for et sygt barn i familien. Derfor vil Børnerådet og Det Etiske Råd have mere fokus på donorbørnenes rettigheder.

Børnerådet og Det Etiske Råd har i dag, den 11. juni 2010, sendt et fælles brev til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder. Her skriver de to råd, at den gældende lovgivning på området - som er fra 1967 - ikke overholdes i praksis. Børnerådet og Det Etiske Råd mener, at loven, som den ser ud i dag, er forældet og utilstrækkelig, og at den ikke opfylder kravene i Europarådets konvention om bioetik.

Derfor kommer de to råd nu med tre konkrete forslag til ministeren, der går på:

  1. At uoverensstemmelse mellem de danske regler om donation fra børn og lægernes praksis bringes ud af verden.
  2. At ministeren sikrer, at retsgrundlaget for transplantationsindgreb på børn er i fuld overensstemmelse med Europarådets Bioetik-konvention. De danske regler skal klart og tydeligt anvise, hvilke betingelser der skal være opfyldt, før et indgreb bliver foretaget. Ministeren skal også sørge for, at der etableres en uvildig godkendelsesinstans, sådan som konventionen kræver det, som kan sikre, at donorbørns rettigheder altid overholdes.
  3. At der ikke gives tilladelser til at bruge metoden med præimplantationsdiagnostik før børn, der fødes efter denne metode, er sikret en god og sikker retsstilling.

Børnerådet og Det Etiske Råd er enige om, at de nuværende regler for transplantation fra mindreårige bør revideres. De to råd håber, at ministeren vil være med til at sikre rettighederne for mindreårige donorer i fremtiden.


Hvis du vil have yderligere information:

Flemming Schultz, kommunikationsrådgiver
Børnerådet, tlf.: 33 78 33 04

Louise Dehn, kommunikationskoordinator
Det Etiske Råd, tlf.: 35 24 06 56