Børnerådet afholder konference i samarbejde med Dansk Erhverv

13-10-2010

Unge, uddannelse og erhvervsliv kan være svære at matche. Den 25. november går Dansk Erhverv og Børnerådet ind i kampen for at få flere gennem en ungdomsuddannelse.

Under overskriften Unge på tværs zoomer vi ind på de unges uddannelsesmuligheder på tværs af ungdomsgenerationen og skolerne - og ikke mindst på tværs af alle de faggrupper, der til hverdag arbejder med og for de unges uddannelses- og erhvervsmuligheder. Konferencens hovedpersoner er naturligvis de unge selv, og de vil flere gange undervejs komme til orde.

Bedre vilkår for unge under uddannelse

Alle unge har ret til et godt liv og en meningsfuld fremtid. Men for mange unge er det i dag svært at finde deres plads i uddannelsesuniverset, og en del unge giver op undervejs. Det ønsker Børnerådet og Dansk Erhverv med denne konference at være med til at ændre på.

Der er allerede taget mange gode initiativer for at mindske frafald på ungdomsuddannelserne, men vi tror, at der kan gøres endnu mere. Og vi er sikre på, at samarbejde på tværs er den eneste vej frem.

På konferencen samler vi derfor de centrale aktører omkring unge i uddannelse, så vi sammen kan udveksle viden og gode ideer. Konferencen skal gøres os endnu bedre til at tænke i resurser i stedet for mangler – så alle unge får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

En dag med et spændende program

Dagens tema er – ud over det altafgørende samarbejde – hvordan vi kan arbejde mod et bedre match mellem de unge, uddannelsessystemet og det arbejdsliv, der venter dem.

Programmet er sammensat af en række oplæg, paneldiskussioner, mindre diskussionsfora og caseoplæg. Indimellem præsenterer de unge fra Børnerådets ekspertgruppe deres perspektiv. Det fulde program kan du se her.

Hvem deltager?

Til konferencen har vi inviteret de centrale nøglepersoner, som arbejder med og for de unges uddannelses- og erhvervsmuligheder. Det er en bred vifte af aktører: uddannelsesordførerne i de politiske partier, uddannelseschefer og ledere på skoler, virksomheder og i fagbevægelserne, formænd for nævn, foreninger og forbund på vejledningsområdet og mange flere, der på forskellig vis arbejder på feltet.

Sidst men ikke mindst er konferencens målgruppe naturligvis de unge selv: Børnerådets ekspertgruppe om frafald, elevorganisationer og -sammenslutninger samt andre ungeorganisationer.

Praktiske oplysninger

Konferencen kommer til at foregå i Børsen, Slotsholmsgade, Indgang B, 1217 København K. Prisen for deltagelse er 800 kr, og den inkluderer forplejning samt et debatoplæg, som udgives af Børnerådet og fremsendes umiddelbart inden konferencen. Angiv EAN nr. ved tilmelding eller betal med betalingskort.

Er du under 18 år eller studerende, er det gratis at deltage. Du skal dog stadig tilmelde dig - husk studiekort på dagen.

Kontakt

Spørgsmål til arrangementet: Trine Nyby i Børnerådet på tlf. nr. 3378 3305 eller trine@brd.dk og Stine Pilegaard Jespersen i Dansk Erhverv på tlf. nr. 3374 6704 eller spj@danskerhverv.dk

Spørgsmål om tilmelding: Lone Skjold Henriksen, Børnerådets sekretariat, på tlf. nr. 3378 3300