Børneorganisationer ønsker kulegravning af asylsystemet

11-01-2010

En ny børnepsykiatrisk undersøgelse af 21 irakiske børn viser, at det danske asylsystem ikke er gearet til at håndtere hensynet til børn i asylsager. Derfor foreslår Red Barnet, Børnerådet og Børns Vilkår nu, at systemet kulegraves med Børnekonventionen som udgangspunkt – både i forhold til børns trivsel mens de er i Danmark og deres mulighed for at få ophold.

"Børn i asylsøgende familier har rettigheder som alle andre børn. Men de er blevet væsentligt tilsidesat i disse sager, på trods af myndighedernes og integrationsministerens forsikringer om det modsatte. Hvis loven er overholdt, skal den laves om, så den lever op til Børnekonventionens ånd og bogstav. Hvis den ikke er overholdt, må vi gennemlyse alle led i sagsbehandlingen og få strammet op på procedurerne, siger Børnerådets formand, Lisbeth Zornig Andersen.

Hun bakkes op af Mimi Jakobsen, generalsekretær i Red Barnet:

- Folketinget må nu forstå, at der skal ændres praksis, når det gælder humanitær opholdstilladelse. Det er tydeligt, at man udelukkende ser på de voksnes forhold – men ikke børnenes. Det var vores bekymring fra starten– og den ser nu ud til at være blevet bekræftet, siger hun.

Ankestyrelsen må undersøge kommunernes rolle

Sammen med Red Barnet og Børns Vilkår vil Børnerådet desuden rette henvendelse til Ankestyrelsen for at få et overblik over, om kommunerne har levet op til deres ansvar. Indenrigs- og Socialminister Karen Ellemann har tidligere slået fast, at børn i asylcentre er omfattet af Serviceloven, der blandt andet pålægger kommunerne at foretage en undersøgelse af udsatte børns forhold og iværksætte den nødvendige hjælp, hvis det viser sig, at der er behov for det.

Ankestyrelsen skal dels undersøge, om kommunerne har ført tilstrækkeligt tilsyn med børnene og dels, om kommunerne har sikret sig, at der er iværksat hjælpeforanstaltninger i det omfang, der har været brug for det.

- Vi står med en undersøgelse, der fortæller os, at 20 ud af 21 børn har behandlingskrævende psykiske forstyrrelser, der truer deres personlige udvikling og helbred. Disse børn er blevet tabt på gulvet hele vejen gennem systemet. Derfor mener jeg, at der er brug for en diskussion af, hvordan vi kan forbedre samfundets håndtering af børn i asylsøgende familier, siger Peter Albæk, formand for Børns Vilkår.

Ifølge Red Barnet, Børnerådet og Børns Vilkår er der brug for:

  • Øjeblikkelig hjælp til de børn, der er beskrevet i den nye undersøgelse.
  • En kulegravning af asylsystemet for at sikre, at gældende regler og procedurer lever op til Børnekonventionens ånd og bogstav.
  • En undersøgelse af kommunernes efterlevelse af Servicelovens bestemmelser.

Yderligere oplysninger

Lisbeth Zornig Andersen, tlf. (mobil): 5114 4001

Flemming Schultz, kommunikationsmedarbejder, tlf. (mobil): 3378 3304