Udtalelse fra de nordiske børneombud om tandplejens rolle i bekæmpelse af overgreb mod børn

15-05-2009

Den nordiske konference i Oslo 7. – 8. maj 2009 om tandplejens rolle ved omsorgssvigt og overgreb mod børn.

De nordiske børneombud konstaterer, at tandlæger og tandplejere i børne- og ungdomstandplejen har en unik adgang til nær kontakt med alle børn. De får et godt overblik over skader i mund-, ansigts- og halsregionen, ser barnets adfærd og registrerer udeblivelse fra tandpleje-aftaler. De fleste fysiske overgreb mod børn foregår mod den øverste del af kroppen. Dårlig tandhygiejne kan være udtryk for omsorgssvigt i hjemmet, og mange huller i tænderne bør derfor tolkes som et udtryk for alvorlig forsømmelse i hjemmet, indtil det modsatte er bevist.

Der må etableres rutiner for at følge op på børn, der udebliver fra aftaler med tandplejen. Manglende fremmøde kan også være indikation på mangelfuld forældrekompetence i hjemmet.

Børne- og ungdomstandplejen har et stort og uudnyttet potentiale for at forebygge og afdække omsorgssvigt og overgreb mod børn. Tandlæger og tandplejere har en indiskutabel underretningspligt over for kommunen, men vores samlede nordiske erfaring viser, at alt for få opfylder denne pligt.

Børneombuddene i Norden opfordrer beslutningstagere i Danmark, Finland, Norge, Sverige og Island til at understrege tandplejens underretningspligt i alle nationale planer, som omhandler bekæmpelse af overgreb mod børn. Nationale myndigheder bør overvåge, at underretningspligten efterleves. Fagligt fokus på dette område skal være obligatorisk i uddannelse og videreuddannelse af personalet i tandplejen.
Perspektivet må også indarbejdes i alt tværfagligt samarbejde. Faglig spidskompetence må udvikles, vedligeholdes og gøres tilgængelig.

Andre professioner, der arbejder med børn, må have systematisk information om tandplejens vigtige rolle i forhold til beskyttelsen af børn.

Børneombuddene i Norden opfordrer hermed vores respektive myndigheder til at sikre, at børne- og ungetandplejens vigtige rolle anerkendes i alt nationalt arbejde for at forebygge og afdække omsorgssvigt og overgreb mod børn. Vi beder endvidere om at blive orienteret om planlægning, der foretages med henblik på at styrke den faglige udvikling på området.

Oslo 7. maj 2009

Maria-Kaisa Aula, Finland
Charlotte Guldberg, Danmark
Fredrik Malmberg, Sverige
Margrét María Sigurðardóttir, Island
Reidar Hjermann, Norge