Ny undersøgelse: Tandlæger tier om overgreb

04-06-2009

En endnu ikke offentliggjort undersøgelse viser, at tandlæger og tandplejere tøver med at underrette myndighederne, selv om de er bekymret for, om et barn udsættes for overgreb.

Tre danske tandlæger er i færd med at lægge sidste hånd på en landsdækkende, repræsentativ undersøgelse af, hvordan tandlæger og tandplejere håndterer eventuelle mistanker om overgreb på børn. 

Undersøgelsen, der er den første af sin art i Danmark, viser, at hele 38 pct af personalet på klinikkerne har haft konkret mistanke om, at et barn, som de har haft i behandling, har været udsat for seksuelle eller andre former for overgreb eller mistrivsel. 

Læs referatet af undersøgelsen (pdf).

Desværre viser undersøgelsen også at det er langt under halvdelen, der efterfølgende gjorde noget ved deres bekymring. Blot lidt over en trediedel valgte således at underrette de sociale myndigheder.

Et velkendt mønster

Undersøgelsen lægger sig op af lignende undersøgelser fra Skotland og Norge, hvor man også har fundet store problemer med at få tandlæger og tandplejere til at undrette myndighederne, når de ser konkrete, fysiske tegn på overgreb.

Undersøgelsens forfattere er endnu ikke færdige med at skrive de endelige konklusioner, men i et sammendrag af de væsentligste resultater, som er udarbejdet til Børnerådet, fremlægger forfatterne de skræmmende tal.

På et møde i Oslo i maj 2009 udarbejdede de nordisk børneombud en fælleserklæring om problemet med at få inddraget tandlplejen i det forebyggende arbejde.
Fælleserklæringen kan læses her

Kommunernes store ansvar

I en artikel, som offentliggøres i dag d. 4. juni på altinget.dk, fremhæver Børnerådets formand, Charlotte Guldberg, at det er nødvendigt at inddrage de relevante faggrupper i det tværfaglige arbejde for at stoppe overgreb mod børn. Hun peger bl.a. på, at man må se på, om uddannelserne skal give tandlæger og tandplejere langt mere viden om emnet og ruste dem til at kunne handle på eventuelle mistanker.

Charlotte Guldberg peger også på, at man fra kommunal side skal være langt bedre til at motivere fagpersoner om muligheden for - og den skærpede pligt til - at underrette de sociale myndigheder, når man får mistanke om at børn udsættes for overgreb eller mistrivsel.

Yderligere information om undersøgelsen fås hos Birgitte Uldum, afdelingstandlæge ved Københavns Kommune, tlf. 2086 5761

Charlotte Guldberg kan kontaktes på tlf. 6015 2487
Flemming Schultz, kommunikationsmedarbejder, 3378 3304