Nordisk råd udgiver rapport om inddragelse af børn

20-11-2009

Nordisk Råd har udgivet en publikation i anledning af FN’s Børnekonventions årsdag.Den indeholder 23 konkrete eksempler på, hvordan børn kan inddrages i beslutningsprocesserne.

’Modeller for barns medvirkning – en eksempelsamling’ beskriver børns deltagelse på centrale arenaer for deres dagligliv; børnehaven, skolen, kultur og nærmiljø, og i politiske beslutninger. Desuden er der artikler om inddragelse af børn og unge med erfaringer som klienter i behandlingssystemet.

Eksemplerne er hentet fra de nordiske lande og selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland. Formålet med publikationen er at give inspiration og værktøjer, som andre, der arbejder med børn og unge, kan bruge i det daglige arbejde. 

Publikationen er udarbejdet af Norsk institutt for forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring (NOVA) for den nordiske børne- og ungdomskomité (NORDBUK) ved Nordisk Ministerråd. 

Download rapporten (pdf).