Forsigtigt forsøg med stemmeret til 16-17-årige i Århus

23-06-2009

Magistraten i Århus har givet grønt lys for at give de århusianske unge i alderen 16-17 år mulighed for at stemme ved et prøvevalg i forbindelse med kommunalvalget den 17. november 2009.

Der er tale om det første prøvevalg af denne art i Danmark. De unges vil dog ikke blive talt med i det endelige valgresultat.

Århus Kommune har tidligere fået afslag på brug af elektroniske stemmebokse til det rigtige valg, men hu foreligger tillladelsen fra Indenrigs- og Socialminsteriet.

De elektroniske stemmebokse vil blive opsat på forskellige steder i kommunen bl.a. på udvalgte uddannelsesinstitutioner i dagene op til kommunalvalget.

”Demokratiet er noget af det dyrebareste vi har. Jeg ser frem til, at vi får aktiveret kommunens unge i en denne vigtige proces,” siger Jacob Bundsgaard Johansen, der er rådmand for Kultur og Borgerservice i Århus Kommune.

Se mere på Århus Kommunes hjemmeside.

Børnerådet lavede i 2003 en undersøgelse af børn og unges holdning til en sænkelse af stemmeretsalderen. Undersøgelsen viste, at der var et flertal blandt de adspurgte børn (der alle gik i 7. klasse) for en sænkelse.