Europæiske børneombud kritiserer svag efterlevelse af Børnekonventionen

20-11-2009

FN's konvention om barnets rettigheter er ratificeret af samlige europæiske lande, som dermed har har forpligtet sig til at følge konventionens bestemmelser - men ENOC, det europæiske netværk af børnombudsmænd, udtrykker dyb bekymring op til fejringen af konventionens 20 års jubilæum.

Samtlige lande i Europa - og 193 stater verden over - har forpligtiget sig til at følge FNs Børnekonvention. Men i virkligheden er der millioner af børn, der ikke får deres civile, politiske, økonomiske og sociale rettigheder tilgodeset. Det er baggrunden for den udtalelse, som deuropæiske Børneombuds netværk. ENOC, har udsendt i anledningen af Børnekonventionens 20 års jubilæum.

Læs udtalelsen på engelsk (pdf).