Danskere med handicap har fået menneskerettigheder

24-08-2009

Det sker ikke hver dag. Men søndag d. 23. august trådte en ny menneskerettighedskonvention i kraft i Danmark, nemlig FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap. Nu skal vores lovgivning bare følge med, påpeger Institut for Menneskerettigheder.

Søndag får danskere med handicap menneskerettigheder

Personer med handicap skal nu sikres lige muligheder i Danmark. FN’s handicapkonvention træder nemlig i kraft i Danmark søndag den 23. august, og dermed er grundlaget lagt for, at personer med handicap for første gang i danmarkshistorien kan få politiske rettigheder på lige fod med alle andre.

Direktøren for Institut for Menneskerettigheder (IMR), dr.jur. Jonas Christoffersen, glæder sig over ikrafttrædelsen. Den baner nemlig vejen for en bedre beskyttelse af handicappedes rettigheder, end tilfældet er i dag:

- Ikrafttrædelsen medfører først og fremmest, at vi nu er forpligtet til at indføre ved lov et egentligt forbud mod diskrimination på grund af handicap på alle områder. I dag findes et sådant forbud kun på arbejdsmarkedsområdet. For det andet er Danmark nu også forpligtet til at fremme, beskytte og overvåge konventionens gennemførsel i Danmark. Det vil sige, der skal oprettes en funktion, der påtager sig dette ansvar. Denne funktion findes heller ikke i dag, forklarer Jonas Christoffersen.Læs mere på www.menneskeret.dk