Børnerådet udskriver stilekonkurrence

30-04-2009

Børnerådet er i gang med en kampagne for børns rettigheder og involvering i demokratiet. Stilekonkurrencen skal sammen med en række andre initiativer give stemme til børns tanker om demokrati og rettigheder overfor den brede offentlighed og landets politikere.

Hvad ville børn gøre anderledes, hvis de kunne bestemme?
Hvilke tanker gør børn og unge sig om samfundet og demokratiet, og hvad oplever de, der er for lidt eller for meget fokus på?

I stilekonkurrencen svarer børnene på et af følgende spørgsmål:

Hvis jeg var klimaminister og skulle gøre noget for et bedre klima, ville jeg...

Hvis jeg var statsminister, ville jeg lytte mere til børn og unge fordi...

Hvis jeg var undervisningsminister og skulle gøre skolen bedre, ville jeg...

Hvis jeg var udenrigsminister og skulle gøre verden til et bedre sted for børn og unge, ville jeg...

Stilekonkurrencen lukker for tilmeldinger onsdag d 20. maj.

Dommerkomite

Stilene bliver bedømt af et dommerkomite, der består af

  • journalist på Politiken Gitte Svanholm
  • filminstruktør og stuntmand Lasse Spang Olsen
  • forfatter Cæcilie Lassen

Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann overrækker præmien

Karen Ellemann overrækker præmier til forfatterne bag de bedste stile. Vinderne bliver præmieret med 3000 kr. til vinderstilen, 2000 kr. til den næstbedste og 1000 kr. til den tredjebedste. Præmien går til klassens klasse-kasse.

Stilene skal sammen med kampagnens øvrige tiltag inspirere politikerne i deres arbejde med børne- og ungeområdet.

Læs mere om konkurrencen.