Børnerådet til FN: Børns rettigheder er truet

07-05-2009

Børnerådet og 10 danske organisationer på børneområdet går nu til FN med en analyse og skarp kritik af uacceptable forhold for udsatte børn og unge i Danmark. Det sker i to rapporter til FNs Børnekomité.

Hvert femte år går den danske regering til eksamen hos FN i børns rettigheder. I den forbindelse har FN indbudt en række danske organisationer til at vurdere, hvordan det står til med børns rettigheder i Danmark.

Organisationernes analyse og anbefalinger ligger nu klar, og slår fast, at Danmark på en lang række punkter ikke lever op til de forpligtelser, man har påtaget sig i forbindelse med ratificeringen af FNs Konvention om Barnets Rettigheder - Børnekonventionen.

Det er Børnerådet og organisationerne Alle Børns Rettigheder, Amnesty International, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, Danske Handicaporganisationer, DUI leg og virke, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Ungdommens Røde Kors og UNICEF Danmark, der nu går til FN.

Åbenlyse problemer

Kritikken fremlægges i to selvstændige rapporter fra henholdsvis Børnerådet og fra de øvrige organisationer. Her peger organisationerne på klare krænkelser af udsatte børns rettigheder, og de opfordrer regeringen til at skride til handling.

Det gælder bl.a.:

  • når Danmark varetægtsfængsler et barn og anbringer det i isolation i op til fire uger eller længere tid, hvis barnet er sigtet for særligt alvorlige forhold. Eller sætter børn til at afsone deres fængselsstraf sammen med voksne kriminelle.
  • når Danmark anbringer børn uden for hjemmet (I Danmark anbringes ca. ni børn dagligt) på baggrund af en mangelfuld og usystematisk sagsbehandling, hvilket er en af årsagerne til, at så mange anbringelser går galt.
  • når Danmark modtager uledsagede børn på flugt og børn i asylsøgende familier, hvor det alene er forældrenes sag, der afgør børnenes skæbne. Ingen sikrer børnenes ret til at blive hørt, og hvis familien eksempelvis sendes tilbage til oprindelseslandet efter syv år i Danmark, er der ingen, der tager hensyn til, at børnene har levet størstedelen - eller måske hele - deres barndom i Danmark.
  • eller når Danmark accepterer, at børns formelle rettigheder og indflydelse på alt for mange områder er enten ikke-eksisterende, svagt beskrevet eller i praksis ikke anvendelige. Som regel henvender de eksisterende klagemuligheder sig mere til voksne end til børn og unge, og ofte har de ikke de nødvendige kompetencer til at håndtere børn og unges henvendelser. Så selvom børnene har rettigheder – så får de i praksis ikke ret.

Krav om handling

Listen af problemfelter, som de to rapporter peger på, er desværre alt for lang. Derfor kommer organisationerne med en lang række konkrete anbefalinger og opfordrer regeringen til at sætte sig i børnenes sted og se den danske lovgivning og praksis grundigt igennem med Børnekonventionen i hånden. Det vil være gavnligt for børn og voksne både på kort sigt og på lang sigt.


Download Børnerådets rapport til FN (pdf).

For kommentarer:

Børnerådets formand, Charlotte Guldberg, tlf. 6015 2487
Pressemedarbejder Flemming Schultz, tlf. (mobil): 3378 3304