Børnerådet og Børns Vilkår anmoder Birthe Rønn Hornbech om hastemøde

01-07-2009

Børnerådet og Børns Vilkår beder nu integrationsminister Birthe Rønn Hornbech om et hastemøde. Ministeren skal gøre rede for, om der er taget børnefaglige hensyn i beslutningen om at tvangsudsende et antal irakiske børn og deres familier.

20 irakiske børn og deres familier står foran tvangsudsendelse til Irak efter flere års ophold i danske asylcentre. Det har fået en række organsationer på børne- og ungeområdet til at råbe vagt i gevær.

Der er nemlig tegn på at børnene er skadede efter opholdet i Danmark. Flere undersøgelser peger på, at børnene har pådraget sig forskellige psykosociale lidelser som resultat af den usikre situation de og deres familier har befundet sig i.

Børnerådet og Børns Vilkår vil nu have integrationsministeren til at forklare, om der er taget højde for børnenes situation i beslutningen om at tvangsudsende de ialt 282 afviste irakiske asylsøgere.

Læs anmodningen til integrationsministeren (pdf).

Intet tyder på, at der er udført børnefaglige undersøgelser af de enkelte børn forud for beslutningen. Børnerådet og Børns Vilkår vil bede ministeren sikre, at der inddrages den nødvendige ekspertise - sådan som man ville gøre i enhver anden sag om børn i Danmark - inden der træffes afgørelse om børnenes fremtid.

Yderligere information

Flemming Schultz, kommunikationsmedarbejder, tlf. (mobil): 3378 3304