Børnerådet: Giv Danmark et børneombud

21-04-2009

Det er næsten umuligt for børn at klage i Danmark. Det skal der gøres noget ved. Børnerådet har samlet 16 organisationer bag kravet til regeringen og Folketinget: Børn i Danmark skal have en ombudsmand, og det skal være nu.

En 11-årig pige bliver banket derhjemme, men myndighederne i kommunen reagerer ikke trods adskillige henvendelser fra bekymrede naboer. En 12-årig dreng anbringes uden for hjemmet uden at kommunen har spurgt ham om, hvad han mener om sin situation. En 15-årig føler sig chikaneret af lærere og skoleleder på sin skole, men uden forældrenes hjælp kan barnet intet stille op.

For mange overgreb – for lidt og for langsom handling
Scenarier som disse foregår hver eneste dag i Danmark. Men de berørte børn kan praktisk talt ikke klage nogle steder over myndigheder og andre autoriteters behandling af dem. På nogle felter er børn og unges retsstilling særlig svag. Det gælder bl.a. på sundhedsområdet og på skoleområdet. F.eks. kan en skoleelev ikke klage over lærernes opførsel, kvaliteten af undervisningen eller det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i skolen.

På de områder, hvor det i dag er muligt for et barn at klage, er klageadgangen ofte skruet sammen på en sådan måde, så kun voksne kan finde ud af det, og børns henvendelser er der ofte slet ikke kompetencer til at håndtere. Børn og unge ved heller ikke altid, at de kan klage og endnu mindre ved de altså, hvordan man gør. Hvor mange børn går eksempelvis til kommunalbestyrelsen, Ankestyrelsen eller Ombudsmanden med sine klager? Folketingets Ombudsmand i 2007 behandlede klager fra blot 3 børn eller unge under 18 år. Resultatet er, at alt for mange sager havner på gulvet og først tages op, når det er for sent.

En ombudsmand for børn og unge

Børnerådet og størstedelen af danske organisationer på det børnefaglige område mener, at der er hårdt brug for at styrke retsstillingen for børn og unge i Danmark.Børns Vilkår, Red Barnet, UNICEF Danmark, Børnesagens Fællesråd, Mødrehjælpen, Dansk Ungdoms Fællesråd, Amnesty International, Danske Handicaporganisationer, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landforbund, HK- kommunal, 3F, BUPL, Danmarks Lærerforening samt Danske Skoleelever og Ungdommens Røde Kors støtter derfor Børnerådets forslag om at børn i Danmark får et børneombud, som specifikt skal henvende sig til børn og unge.

I en henvendelse til velfærdsminister Karen Jespsersen opfordrer Børnerådet og organisationerne ministeren til at gøre forslaget en del af den forestående Barnets Reform

Henvendelsen til ministeren består af et brev, som beskriver forslaget i kort form, samt et notat, der går mere i detaljer med, hvordan et børneombud skal fungere. 

Yderligere oplysninger

Charlotte Guldberg, Børnerådets formand: Tlf. 6015 2487

Flemming Schultz, kommunikationsmedarbejder: Tlf. (mobil): 3378 3304